Hormon kan hjelpe barn med autisme

Forskere håper at hormonet oxytocin gitt som nesespray skal hjelpe barn med autisme til sterkere sosiale ferdigheter.
3.12 2013 05:00


 

Resultater av hjerneskanninger peker mot at dette kan være mulig, på lengre sikt.

Funnene er nettopp publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Studien skal være den første som undersøker hvordan oxytocin påvirker hjerneaktiviteten hos barn med en autismespekter-diagnose. Dette er en samlingsdiagnose for ulike typer autisme, og omfatter symptomer som repeterende atferd og vansker med kommunikasjon og sosialt samspill.

Det er forskere fra Yale University som antyder at det såkalte kjærlighetshormonet oxytocin, gitt med nesespray, setter unge med autisme bedre i stand til skille mellom sosiale- og ikke-sosiale aktiviteter.

Oxytocin er et naturlig hormon som dannes i kjertelceller på undersiden av hjernen. Det er kjent for å styrke følelsesmessige og sosiale bånd mellom mennesker, samt gi økt velvære. 

Vurderte bilder av øyne og biler

- Vi fant at delene av hjernen som kobles til belønning og gjenkjenning av følelser, reagerte sterkere hos barn som fikk oxytocin, sier professor Gordon, Pelphrey i en pressemelding fra det amerikanske universitetet.

Han er tilknyttet Center for Translational Developmental Neuroscience ved Yale.

Forskerne gjennomførte et forsøk med 17 unge i alderen 8-16 år, som alle hadde en autismediagnose.

Barna i en gruppe fikk oxytocin, mens de andre barna fikk narremedisin - placebo.  Hvem som fikk hva var tilfeldig, og fordelingen var ukjent for både forskerne, barna og de foresatte.

Så ble barna satt til å vurdere hvilke følelser som ble uttrykt i forskjellige bilder av øyne. 

I tillegg ble det gitt en ikke-sosial oppgave der barna så på bilder av biler som de skulle plassere i forskjellige kategorier. Forskerne målte barnas hjerneaktivitet underveis.

Høyere aktivitet

Det viste seg at barna i gruppen som fikk hormonet tilført med nesespray, hadde høyere aktivitet i hjerneområder som er koblet til belønning, følelsesmessig tilstedeværelse og sosiale evner.

Hos barna som hadde fått hormonet, skilte hjernen også ut mer oxytocin på egenhånd.

Les også: Fornuftig forelskelse

- Resultatene våre er særlig viktige, med tanke på det store behovet for behandling av sosial dysfunksjon hos personer med en autismespekter-diagnose, sier Gordon Pelphrey.

Økt aktivitet, ikke umiddelbar læringseffekt

Yale-forskerne mener det kan bli aktuelt å bruke oxytocin i behandling av personer med autisme.

Likevel er det noen skjær i sjøen, tross forskernes optimisme i troen på at hormonet kan få en rolle i behandling.

For selv om forskerne målte tydelige forskjeller i hjerneaktivitet, var det ikke nevneverdig forskjell på hvor bra barna som fikk oxytocin og og barna som fikk placebo utførte oppgavene.

Forskerne antar at hjernen kan reagere bedre, og bli mer fininnstilt sosialt, uten at man nødvendigvis ser umiddelbare forbedringer hos barna. Forskerne ser også for seg positive virkninger på lengre sikt.

De påpeker også at det trolig må mer realistiske sosiale omgivelser til enn i forsøket de utførte.

Referanse:

Ilanit Gordon. mfl: Oxytocin enhances brain function in children with autism, PNAS, early online edition. 3. desember 2013.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Autisme

Autisme er ulike typer utviklingsforstyrrelser som omfatter vansker med sosialt samspill, kommunikasjon og repeterende atferd.

Symptomene ved varierer fra person til person. Noen har alvorlig psykisk utviklingshemning og svært lite språk, mens andre har gode intellektuelle evner og normalt språk.

De første symptomene kommer vanligvis i løpet av barnets tre første leveår. Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter.

Vansker med å forstå andre mennesker og delta i gjensidig sosialt samspill med andre er de mest framtredende trekkene blant de som har normale intellektuelle evner.

Den store variasjonen i symptombildet gjør at man snakker om et spekter av forstyrrelser.

Kilde: Folkehelseinstitutte

Annonse

Annonse