Røyking øker risikoen for å få MS

Forskere i Bergen har funnet ut at sjansen for å få multippel sklerose (MS) er dobbelt så stor når du tar deg en blås.

Hvert år blir 250 til 300 nye pasienter rammet av MS, og mellom 6 000 og 8 000 nordmenn har sykdommen.

- Røyking er ikke årsaken til MS. Men vi er ganske sikre på at røyking øker risikoen og gjør kroppen mer mottakelig for sykdommen, sier professor i epidemiologi, Trond Riise, til Bergens Tidende.

Riise er en av forskerne bak de overraskende funnene. Ved å sammenligne livsstilvaner blant pasienter med MS og befolkningen ellers har en forskergruppe ved Institutt for samfunnsmedisinske fag i Bergen kommet fram til at risikoen for å pådra seg MS øker drastisk når man røyker.

Forskerne har gjennomgått materialet fra den store Helseundersøkelsen i Hordaland, der mer enn 22 000 kvinner og menn mellom 40 og 45 år deltok. Av dem som deltok i undersøkelsen, hadde 87 personer MS og svært mange av disse hadde røykt før de fikk MS. Kun 24 prosent av dem med MS hadde aldri røyket.

(NTB)