Det er ikke helt tilfeldig hvem som havner i den onde sirkelen med medikamentoverforbruk, mener professor Knut Hagen ved NTNU.  (Foto: Mike Schröder, scanpix)
Det er ikke helt tilfeldig hvem som havner i den onde sirkelen med medikamentoverforbruk, mener professor Knut Hagen ved NTNU. (Foto: Mike Schröder, scanpix)

Blir kvitt hodepine av å slutte med hodepinemedisin

Halvparten de som har kronisk hodepine, kan få det fordi de spiser for mye hodepinetabletter. Mange kan på en enkel måte bli mye bedre.

Nesten alle mennesker har vondt i hodet fra tid til annen. Men tre av fire prosent av oss har så ofte hodepine at den kan kalles kronisk. En vesentlig årsak til dundrende hodeverk flere ganger i uka kan være hyppig og feil bruk av smertestillende, både reseptfrie og reseptbelagte.

Espen Saxhaug Kristoffersen mener at vi ikke bør ta smertestilledne for hodepine mer enn to ganger i uken.  (Foto: UiO)
Espen Saxhaug Kristoffersen mener at vi ikke bør ta smertestilledne for hodepine mer enn to ganger i uken. (Foto: UiO)

Espen Saxhaug Kristoffersen ved Universitetet i Oslo fikk i sommer en pris på Europas største nevrologikongress, European Academy of Neurology (EAN), for en presentasjon av de foreløpige resultatene fra et nytt prosjekt om hodepine.

Mindre hodepine

Dette er en oppfølging av en studie han og hans medarbeidere gjorde som ledd i hans doktorgrad fra 2014.

Studien var ledet av Akershus Universitetsykehus og var et samarbeid med avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. 

50 fastleger og deres pasienter deltok i prosjektet.

De foreløpige resultatene fra det nye prosjektet ser ut til å bekrefte funnet fra doktorgraden, nemlig at rundt halvparten av alle pasientene kunne få merkbart mindre hodepine hvis de kuttet ned på eller helt ut medisinene. Effekten holder seg over lang tid etter at de har fått behandling for overforbruket.

En ond sirkel

– Veldig mange bruker hodepinetabletter hver eneste dag. Det blir en ond sirkel.

Har du i utgangspunktet mye hodepine og tar smertestillende forebyggende fordi du er redd du skal få hodepine, kan du på sikt få vondt i hodet på grunn av medisinene.

De fleste av oss er ikke bevisst på at det kan være farlig å bruke mye hodepinemedisin, sier Saxhaug Kristoffersen.

Han mener at vi ikke bør ta smertestillende for hodepine mer enn to ganger i uka.

Enkelt å behandle

Den gode nyheten er at det er enkelt å behandle hodepine som skyldes et overforbruk av medisiner.

Kronisk hodepine er så vanlig i befolkningen at de fleste behandler seg selv med hodepinetabletter, uten å ha vært i kontakt med fastlege. En utfordring er at fastlegene ikke har oversikt over all den reseptfrie medisinen som brukes.

I tillegg del bruker mange annen type behandling, for eksempel kosttilskudd eller homeopati, uten av fastlegen er informert om det. Mange går ikke til fastlege i det hele tatt.

– Vi vet at rundt 20 prosent av alle de som sliter med hodepine over halvparten av dagene i året, aldri har vært i kontakt med lege på grunn av hodepinen, sier Saxhaug Kristoffersen.

Fem enkle spørsmål

I studien til Saxhaug Kristoffersen og medarbeiderne fikk de fastlegene til å snakke med pasientene om hodepine.

– Fastlegen fikk et kort spørreskjema med fem spørsmål som skulle avdekke om pasientene brukte for mye medikamenter. De ble også informert om fordelene med å trappe ned på medisinbruken. Målet var at de ikke skulle bruke medisiner mer enn to dager i uka.

Alt dette ble gjort i løpet av en vanlig fastlegekonsultasjon. Og resultatene var overraskende.

– Pasientene ble evaluert og fulgt opp etter tre måneder. Da viste det seg at halvparten av pasientene var blitt kvitt sin kroniske hodepine. Nå har vi altså fulgt opp disse pasientene over tid og resultatene ser lovende ut.

Fastlegen for lite bevisste

Knut Hagen er hodepinespesialist ved NTNU. Han mener at fastleger kan for lite om faren ved å bruke smertestillende.  (Foto: NTNU)
Knut Hagen er hodepinespesialist ved NTNU. Han mener at fastleger kan for lite om faren ved å bruke smertestillende. (Foto: NTNU)

Professor Knut Hagen ved NTNU er knyttet til Nasjonalt kompetansesenter for hodepine. Han synes studien til Kristoffersen er interessant.

– Det er interessant at det er relativ enkle grep som skal til for å behandle kronisk hodepine. Det er bra at det kan behandles hos fastlegene, noe som reduserer henvisningene til spesialisthelsetjenesten.

Hagen mener fastleger tradisjonelt har hatt litt for liten bevissthet om langtidskonsekvensene av det å bruke smertestillende medisiner.

– Det er flott at opplæring, både om temaet og om enkle grep, ser ut til å ha god effekt.

Hvorfor noen og ikke andre?

Forskerne vet veldig lite om årsaken til at medikamentoverforbruk fører til kronisk hodepine hos rundt halvparten av de med hyppig hodepine, men ikke hos de andre pasientene, forteller Saxhaug Kristoffersen.

– Vi vet at du må ha en migrene eller hodepine i bunn for å utvikle medikamentoverforbrukshodepine. Det samme ser ikke ut til å gjelde for eksempel giktpasienter som bruker smertestillende, sier han.

Handler blant annet om utdanning

Knut Hagen mener at det ikke er hvem som helst som faller i den onde sirkelen med medikamentoverforbruk.

– Vi vet fra forskning her ved NTNU at det blant annet handler om utdanningsnivå. Jo mer utdanning du har, jo flinkere er du til å orientere deg om faren med å bruke for mye smertestillende. Vi vet at de som har risiko for denne type hodepine, også har andre plager, særlig gjelder dette angst og depresjon. Også livsstilsfaktorer som røyking og fysisk inaktivitet bidrar uheldig.

Hodepinespesialisten mener at det generelt er en del uvitenhet i befolkningen om faren med å bruke for mye smertestillende.

– Når fastlegene ikke er oppdatert på dette området, er det kanskje ikke så rart at mange pasienter heller ikke kjenner til risikoen, sier han.

Kilde:

Espen Saxhaug Kristoffersen, m.fl: Brief intervention for medication-overuse headache in primary care. The BIMOH study: a double-blind pragmatic cluster randomised parallel controlled trial, Journal of Neurology, Neurosurgery&Psychiatry, august 2014, doi:10.1136/jnnp-2014-308548

Powered by Labrador CMS