Eldre hjerter like gode

Et eldre hjerte er nesten godt som nytt, ifølge en canadisk undersøkelse av hjertetransplantasjoner. Donorhjerter eldre enn 50 år var like gode som yngre hjerter etter operasjonen - både i overlevelsesprosent, akutthjelp og rekonvalesenstid.

Publisert

Kravene som stilles til organdonorer er strenge, og alder har ofte blitt brukt til å utelukke potensielle donorer, påpeker forfatterne bak studien. Hvis eldre hjerter kan transplanteres og fungere like godt som yngre utgaver, kan det øke tilgangen til donorhjerter.

Behovet er definitivt til stede: I Norge utføres 30-40 hjertetransplantasjoner hvert år, men mangelen på donorhjerter begrenser operasjonene.

Forskere ved University of Alberta undersøkte 338 hjertetransplantasjoner i perioden 1988-2002 for å sjekke om eldre hjerter klarte påkjenningen. 284 pasienter fikk hjerter fra donorer under 50 år, og 54 fikk hjerter som var eldre enn 50 år.

Samme overlevelse etter ti år

"Shaohua Wang"
"Shaohua Wang"

De første 30 dagene etter operasjonen var pasienter med eldre donorhjerter mer i faresonen med 17 prosent dødelighet, mot sju prosent for yngre donorhjerter. De var også mer utsatt for diabetes (33 prosent mot 19 prosent for yngre hjerter).

Men det var ingen forskjell i intensiv hjelp, lengde på sykehusopphold, assistert pusting med ventilator eller tidlig frastøting av hjertet etter operasjonen, melder forskerne.

Begge pasientgrupper hadde omtrent samme overlevelsesprosent etter ett år (74 prosent for eldre, 87 for yngre) og fem år (69 prosent og 76 prosent). Etter ti år var forskjellen omtrent utvisket - 58 prosent for de med eldre hjerter og 59 prosent for de med yngre.

Mer behov for hjerter

- I takt med økende alder i befolkningen kan vi vente at antallet pasienter som trenger transplantasjon også vil øke, sier en av forfatterne bak rapporten, dr. Shaohua Wang ved University of Albertas avdeling for hjertekirurgi.

Wang har tidligere undersøkt hordan pasienter over 60 år takler en hjertetransplantasjon, og konkluderte at det ikke var noen stor forskjell i dødelighet sammenlignet med yngre pasienter. Så alder burde ikke være et hinder i seg selv - verken for donorhjertet eller mottakeren, mener han.

- Vi har transplantert donorhjerter som er 62 år gamle, og vi har hatt like mye suksess med eldre donorhjerter som yngre, sier Wang.

- Det er alltid tilfelle at det er flere på venteliste enn det er tilgjengelige organer, på grunn av mangelen på donorer. Hvis vi kan øke donortilgangen ved å bruke eldre donorer kan vi redde flere liv.

Referanse:

S. Wang, S.R. Meyer et.al.: Pretransplant Diabetes, Not Donor Age, Predicts Long-Term Outcomes in Cardiac Transplantation (Journal of Cardiac Surgery)

Sammendrag av rapporten.

Mer om hjertetransplantasjon.