Sammenheng mellom radon og MS

En ny undersøkelse viser at multippel sklerose (MS) er mest utbredt i kommuner hvor det er mye radon. Undersøkelsen vekker oppsikt hos eksperter.

Det er geokjemiker og professor Bjørn Bølviken som har foretatt undersøkelsen som tar utgangspunkt i sykdomsdata gjennom en 26-årsperiode i 73 norske kommuner eller kommunegrupper.

Økt hyppighet

- Jeg la merke til at kartet som viser forekomsten av MS i Norge, lignet på kartet over forekomsten av radon i luften innendørs. Spørsmålet var om likheten holdt mål statistisk, sier han til tidsskriftet Dagens Medisin.

Resultatene er ifølge forskeren veldig klare og viser at i de fleste deler av Sør-Norge øker hyppigheten av MS med radoninnholdet i inneluften.

Mange forskere mener at MS skyldes en skadelig påvirkning av virus eller andre miljøfaktorer rundt puberteten. Radon har foreløpig ikke vært inne i bildet, men den norske undersøkelsen kan nå endre på dette.

Overrasket

Nevrolog og avdelingsoverlege Elisabeth Gulowsen Celius ved Ullevål universitetssykehus har deltatt i bearbeidingen av dataene og er overrasket over funnene.

- Jeg hadde ikke ventet at vi skulle finne noen sammenheng mellom de to fenomenene, innrømmer hun.

Både Celius og Bølviken understreker at flere studier må til for å kunne avklare om radon i seg selv forårsaker MS.

Nasjonalt kompetansesenter for MS ved Haukeland universitetssykehus i Bergen, er interessert i å gå nærmere inn på radonteorien.

I Norge har mellom 6 000 og 8 000 mennesker MS. Sykdommen rammer 250 til 300 nye pasienter hvert år, oftest i alderen 20 - 40 år.

(NTB)

Powered by Labrador CMS