Publiserer bare positive resultater

Mange studier av antidepressive medikamenter blir aldri publisert. Særlig de som mangler positive resultater.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ikke sikkert at medisiner mot depresjon virker så godt som vi tror.

Det er konklusjonen til et team av amerikanske forskere, som har gått igjennom data om 74 kliniske undersøkelser av 12 ulike antidepressiva, utført på 12 564 pasienter.

Det viste seg nemlig at langt fra alle resultatene var blitt publisert i medisinske journaler. Nesten alle studiene med positive konklusjoner ble publisert, mens de aller fleste undersøkelser uten noe positivt resultat ble aldri presentert i vitenskapsjournaler.

- Selektiv publisering kan gi leger og pasienter inntrykk av at medisinene er mer effektive enn de egentlig er, noe som kan påvirke beslutningen om å skrive ut resept, sier Erick Turner fra Oregon Health & Science University i ei pressemelding.

Forskerne påpeker likevel at alle de 12 medikamentene har en virkning, og er mer effektive enn placebo - narremedisin.

- Antidepressive legemidler virker, men effekten er antakelig overdrevet, sier forsker Jørgen G. Bramness ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, i følge Tidsskrift for Den norske legeforening.

Publiserte bare de positive resultatene

Forskerne gikk igjennom informasjon om de 74 undersøkelsene i basen til det amerikanske legemiddelverket, Food and Drug Administration (FDA).

Så gjorde de en grundig gjennomsøkning av medisinske forskningsjournaler, for å finne ut hvilke resultater som var publisert, og hvordan de var framstilt.

Da viste det seg altså at det stort sett bare var de positive resultatene som var blitt presentert for fagmiljøet.

I det publiserte materialet viste 94 prosent av undersøkelsene til resultater hvor medikamentene hadde vært effektive. Men da forskerne tok med informasjonen fra FDA, var det bare 51 prosent av undersøkelsene som hadde positive resultater.

Det viste seg at alle unntatt én av undersøkelsene med positive resultater var blitt publisert. Til sammenligning ble 33 av 36 undersøkelser uten positive resultater ikke publisert, eller de ble presentert som om de var positive.

Uheldig

Turner og kollegaene er ikke sikre på om skjevheten skyldes at forskere eller sponsorer lar være å sende inn artikler som ikke har positive resultater, eller om de vitenskapelige tidsskriftene velger å ikke trykke dem.

- Uansett, leger og pasienter må ha tilgang til informasjon som er helhetlig og objektiv, når de vurderer risiko og gevinst ved en behandlingsform, sier Turner.

Jørgen G. Bramness ved Nasjonalt folkehelseinstitutt mener det er svært uheldig at det foregår en utvelgelse av studier til publisering, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

- Dette viser at vi trenger god offentlig finansiert forskning både på utprøvning av legemidler og på kunnskapsoppsummeringer av god kvalitet, sier han.

Referanse:

E. H. Turner, A. M. Matthews, E. Linardatos, R. A. Tell & R. Rosenthal, Selective Publication of Antidepressant Trials and Its Influence on Apparent Efficacy, New England Journal of Medicine, årgang 358, 17. januar 2008, nr. 3, s. 252-260.

Lenke:

Tidsskrift for Den norske legeforening: Selektiv publisering av positive resultater

Powered by Labrador CMS