De minste kommunene hadde i fjor klart flest fastleger i forhold til innbyggertallet. (Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)
De minste kommunene hadde i fjor klart flest fastleger i forhold til innbyggertallet. (Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

Flest fastleger per innbygger i små kommuner

De minste kommunene hadde i fjor klart flest fastleger ut fra innbyggertallet.

Fastlegetettheten i disse kommunene har dessuten økt betydelig siden ordningen ble innført, viser tall fra SSBs statistikk over kommunehelsetjenesten.

Antall fastleger i Norge har økt hvert år siden ordningen med fastlege ble innført i 2001. I 2018 var det i underkant av 4800 fastleger, godt over tusen flere fastleger enn det var de første årene med ordningen. I samme tidsrom har antall innbyggere i Norge økt, men ikke i samme grad.

Resultatet er at antall fastleger per innbygger øker, fra 8,3 fastleger per 10 000 innbyggere i 2008 til 9 i fjor. Denne økningen skyldes delvis flere fastleger per innbygger i mindre kommuner.

Kommunene med 50 000 eller flere innbyggere utgjorde over 40 prosent av befolkningen i 2018. Disse hadde åtte fastleger per 10 000 innbyggere i hele perioden 2002 til 2018.

For mellomstore kommuner med 10 000 til 30 000 innbyggere var forholdstallet i fjor rett under ni. Kommuner i denne størrelsesgruppen har hatt omtrent samme legetetthet som landssnittet siden fastlegeordningen ble innført.

For kommuner med færre enn 2000 innbyggere, var det 13,2 fastleger per 10 000 innbyggere i 2018. Tilsvarende tall var rundt elleve i årene rett etter at fastlegeordningens innført.

Finnmark og Sogn og Fjordane har høyest fastlegetetthet, mens Oslo og Akershus har den laveste. Spesielt for Oslo er at det er en nedgang i fastlegetettheten siden oppstarten av fastlegeordningen.

Powered by Labrador CMS