På kort sikt reduserer e-sigaretter bra suget etter vanlige sigaretter. Etter seks måneder er effekten ikke bedre enn med andre røykevvenningsmidler.  (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
På kort sikt reduserer e-sigaretter bra suget etter vanlige sigaretter. Etter seks måneder er effekten ikke bedre enn med andre røykevvenningsmidler. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Ikke lettere røykeslutt med e-sigaretter

Foreløpig er det lite som tyder på at e-sigaretter gjør det enklere å stumpe røyken.

Publisert

Forskergrupper flere steder i verden undersøker effekten av e-sigaretter. Til nå har ingen av disse funnet pålitelige beviser for at elektroniske sigaretter – på lang sikt – reduserer tobakksavhengighet bedre enn andre hjelpemidler.

– E-sigaretter kan etter en måned ha gjort det betydelig enklere å hanskes med abstinenssymptomene. Men det finnes så langt ikke beviser for at denne effekten er varig, sier Riyad al-Lehebi i en pressemelding. Han er forsker ved Universitetet i Toronto i Canada og har ledet en metastudie på e-sigaretter, altså en studie der forskerne har samlet antatt god forskning.

Forskerne i Toronto har sett nærmere på fire ulike studier som har undersøkt røykeslutt-effekten av e-sigaretter, med til sammen 1011 pasienter. De har videre sett på 18 ulike studier om e-sigaretter og helseskader, med til sammen 1212 pasienter.

Bruk heller tyggegummi, spray eller tabletter

Rådet fra Toronto-forskerne til røykere som vil prøve å slutte, er å holde seg til røykeavvenningsmidler som nikotinsugetabletter, nikotintyggegummi og nikotinspray.

Bevisene for at disse midlene fungerer, og at de er trygge å bruke, er nemlig mer robuste enn for e-sigaretter.

Metastudien viser altså at røyke-abstinensen er klart lettere å kontrollere, en måned etter at studiedeltagerne begynte med e-sigaretter. Når forskere undersøker de samme personene tre og seks måneder senere, er denne effekten forsvunnet.

Etter seks måneder er den abstinens-kontrollerende effekten av andre nikotinholdige røykeavvenningsmidler like god som effekten av nikotinholdige e-sigaretter.

E-sigaretter inneholder stoffer som øker risikoen for lungekreft.  (Illustrasjonsfoto: John Stillwell)
E-sigaretter inneholder stoffer som øker risikoen for lungekreft. (Illustrasjonsfoto: John Stillwell)

Bivirkninger av e-sigaretter

Tørrhoste, halsirritasjon og kortpustethet er noen av de negative bivirkningene forskere har funnet ved e-sigaretter. Lungekreft kan være en annen.

– Gitt de potensielle helserisikoene ved å bruke et inntil videre lite kjent virkemiddel som e-sigaretter fortsatt er, så bør personer som vil ha hjelp til å slutte å røyke vurdere å heller bruke de veletablerte alternative som allerede finnes, lyder rådet fra de canadiske forskerne.

Skadestoffer i e-sigaretter

En annen studie gjort av forskere ved Universitetet i Alabama, USA, har sett nærmere på hvilke skadelige stoffer man får i seg gjennom e-sigaretter.

Forskerne peker i utgangspunktet på at vanlige sigaretter er regulerte og standardiserte produkter. Vi vet mye om hva de inneholder og vi vet mye om hvilke skadelige virkninger sigaretter kan ha.

Men e-sigaretter er ikke et standardisert produkt. Innhold og skadevirkning kan dermed variere mye fra e-sigarett til e-sigarett.

– I vår studie finner vi at forskjeller i hvordan e-sigaretter er satt sammen, mekanisk og kjemisk, påvirker hvordan de skaper forbrenningsstoffer vi vet kan skade menneskers helse, sier Daniel Sullivan i en pressemelding. Han har ledet denne studien.

Forskerne fant blant annet at e-sigaretter inneholder acrolein og formaldehyd, begge stoffer som kan øke risikoen for lungekreft. Under visse forhold avga e-sigarettene like mye formaldehyd som vanlige sigaretter.

Kilder:

American Thoracic Society (ATS). “Evidence that electronic cigarettes are effective for smoking cessation long-term is lacking.” ScienceDaily, 17 May 2015. Pressemelding 

American Thoracic Society (ATS). “Mechanical and chemical characteristics of electronic cigarettes contribute to potentially hazardous effects.” ScienceDaily. 17 May 2015. Pressemelding