For lite jazz i klassisk musikkutdanning?

Tradisjonell musikkutdanning legger for stor vekt på å spille musikk som andre har laget, og kan hemme evnene til å improvisere. Dette er en av konklusjonene i Norsk musikkhøgskoles første doktorgrad i jazz.

Publisert

Fiolinister med klassisk bakgrunn forstår instrumentet sitt på en annen måte enn jazzfiolinister, mener jazzmusiker Stig Roar Wigestrand, som står bak Norges musikkhøgskoles første doktorgrad i jazz.

- Jeg vil påstå at klassisk skolering kan hemme, og etter hvert ødelegge, fiolinisters muligheter til å lære seg å improvisere. Det finnes andre måter å tenke på når man spiller fiolin, måter som kan gjøre det lettere å improvisere, sier musikeren, som selv har klassisk bakgrunn.

Skala eller grep

Klassisk skolering gir fiolinisten skala- og gripebrettsorienterte mentale modeller. Man kan si at musikeren ser for seg tone for tone i ulike skalaer på gripebrettet.

Jazzfiolinisten forstår derimot instrumentet sitt etter fingerskjemaorienterte mentale modeller, og ser for seg grep på gripebrettet. Litt på samme måte som en gitarist, forklarer Wigestrand, som har brukt jazzmusikeren Didier Lockwood som utgangspunkt.

Og de ulike måtene å forstå fiolinen er visst viktig for musikken. I løpet av prosjektet har doktoranden selv forsøkt å lære seg Lockwoods mentale modeller, for å bruke dem når han spiller.

- Jeg er både jazzmusiker og forsker, og i arbeidet med avhandlingen har jeg forsøkt å smelte disse to tilnærmingsmåtene sammen. Det har gitt meg økt kunstnerisk innsikt, sier Wigestrand.

Indre musikk

Den nye teknikken gjør det lettere å spille musikken man hører inne i seg, mener forskeren. I følge både jazzmusikere og jazzforskere er dette et kjerneelement.

- Tradisjonell musikkopplæring legger for mye vekt på å spille musikk som andre har laget, på noter, på talentutvikling og teknikk, i stedet for å lete etter det personlige, det spesielle. Tradisjonell musikkopplæring kan kvele barns gleder ved å spille, sier Wigestrand.

Han stiller også spørsmål ved om nye måter å tenke på kan ha innvirkning på musikken fra andre instrumenter.

- Jeg mener at improvisasjon kan være en viktig nøkkel inn til hvert enkelt menneske, og dets musikkglede, mener Wigestrand.

- Dette tror jeg gjelder for alle musikere, ikke bare for fiolinister. Det finnes mange kreative musikklærere rundt i landet vårt som er opptatt av nettopp dette.