Åpen forskning siteres ikke oftere

Open access gir flere lesere, men betyr ikke at forskerne blir hyppigere sitert.
12.4 2011 05:00


Vitenskapelige artikler publisert som open access-artikler leses hyppigere. Men de blir ikke oftere brukt av andre forskere. (Foto: iStockphoto)

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter er en viktig kanal for publisering av forskningsresultater.

Normalt må man betale for å abonnere på tidsskriftene eller kjøpe adgang til enkeltartikler på internett.

Noen tidsskrifter gir imidlertid gratis adgang til hele eller deler av innholdet.

Dette kalles open access. Open access sees av mange som et bedre alternativ, der forskerne kan publisere sine resultater fritt for alle uten at tidsskriftenes ønske om å tjene penger på forskningen kommer i veien.

I Norge har Kunnskapsdepartementet tatt til orde for at all offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig.

Flere lesere

Tilhengere av open access mener at gratis tilgang betyr at flere leser forskningen, at ny forskning blir raskt kjent og at forskere lettere kan orientere seg i etablert kunnskap.

Det har vært hevdet at økt tilgjengelighet gjør at andre forskere bruker artiklene hyppigere i sin egen forskning.

En ny studie basert mer enn 3000 vitenskapelige artikler i 36 ulike vitenskapelige tidsskrifter konkluderer med at fri adgang til artiklene gir hyppigere nedlasting i det første året etter publisering.

Open access-artiklene blir imidlertid ikke sitert oftere enn andre.

Bredt utvalg

Undersøkelsen omfattet tidsskrifter innenfor både naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora. De spenner fra Science til Comparative Political Studies og Journal of Applied Physiology og har ulike utgivere.

Rene open access-tidskrifter var ikke inkludert i studien.

Tidsskriftene i undersøkelsen har samme publiseringsplattform på internett. I et eksperiment over ett år ble tilfeldige artikler valgt ut til å bli publisert gratis.

Av de 3245 artiklene ble 712 eller 22 prosent publisert som åpent tilgjengelig.

Lastet ned

Da lesertall for hver enkelt artikkel ble studert, viste det seg at open access-artiklene ble mye oftere lastet ned enn andre artikler.

Denne tendensen var tydelig i løpet av det første året etter publisering, som var den perioden som ble studert.

Artiklene ble imidlertid ikke mer sitert enn andre artikler. Antall siteringer ble målt over en periode på tre år.

Gjennomslag

Antall siteringer en artikkel får, brukes ofte som et tegn på vitenskapelig betydning eller gjennomslag.

Forskeren bak studien, Philip M. Davis ved Department of Communcation ved Cornell University i delstaten New York, USA, konkluderer med at det kan være mange fordeler ved åpen tilgang til forskning.

Han legger imidlertid til at det ikke ser ut til at hyppigere siteringer er blant disse fordelene.

Ikke-forskere

Mye av dagens forskning skjer på forskningsinstitusjoner der de ansatte uansett har adgang til vitenskapelige tidsskrifter innenfor sitt felt.

Når open access-artikler leses mer, men ikke brukes mer av forskere, kan dette tyde på økningen i antall lesere ikke er forskere, heter det i studien.

De som virkelig tjener på open access kan være de som leser vitenskapelige artikler men ikke skriver dem selv.

- Disse miljøene kan være studenter, lærere, leger, pasienter, myndigheter og forskere i næringslivet. Vi vet imidlertid lite om bruk av forskningsartikler utenfor det vitenskapelige miljøet, skriver Davis.

Referanse:

Philip M. Davis: “Open access, readership, citations: a randomized controlled trial of scientific journal publishing,” The FASEB journal, publisert online 30. mars 2011.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.