Forebyggende helsearbeid spiller en viktig rolle for spansk helsevesen. (Illustrasjonsfoto: Antonio Guillem / Shutterstock / NTB scanpix)
Forebyggende helsearbeid spiller en viktig rolle for spansk helsevesen. (Illustrasjonsfoto: Antonio Guillem / Shutterstock / NTB scanpix)

Spania er det sunneste landet

Italia, Island, Japan, Sveits og Sverige følger på de neste plassene.

Norge bruker mye penger på helsevesenet. Men en lærdom fra en ny granskning av helsetilstanden til befolkningen i 169 land, er at det viktigste ikke er hvor mye penger et land bruker på helsevesenet.

Viktigere er hvordan pengene brukes.

Norge bruker dobbelt så mye penger på helse per innbygger som Spania, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Likevel later Spania til å få mer helse ut av pengene de bruker på hver innbygger.

Det er nyhetsbyrået Bloomberg som har samlet data fra FN og Verdensbanken om alt fra kosthold til luftkvalitet i 169 land. De aller minst sunne landene å bo i for folk er Yemen, Afghanistan og Haiti.

Dette gjør spansk helsevesen bra

Effektivt forebyggende helsearbeid og screening av risikoutsatte deler av befolkningen, har det siste tiåret bidratt til et klart fall i hjerte-karsykdommer og kreft i Spania.

Samtidig blir Spania av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD heist fram som et godt eksempel på hvordan et hovedsakelig offentlig og skattefinansiert helsevesen basert på prinsippet om lik helsehjelp til alle, kan skape god helse for hele befolkningen. Slik reduseres effekten av økonomiske forskjeller på helse.

OECD viser også til Spania som eksempel på hvor godt det fungerer med fastlegeordning. Den faste legen alle har, er en portvokter foran døra inn til helsespesialistene. Slik bremses overforbruk av helsetjenester.

En forskergruppe som i 2018 leverte en evaluering av det spanske helsevesenet, har blant annet gransket hvordan Spania taklet helseutfordringene i kjølvannet av finanskrisen ti år tilbake.

Krisen rammet Spania hardt.

Konklusjonen er at helsevesenet likevel taklet krisen godt. Det svarte på tøffere økonomiske tider gjennom å sørge for mer koordinering av helsearbeidet, klarere retningslinjer for hva som skulle gjøres og prioritering av livsstillsendring knyttet til blant annet fedme.

Spanjolene kommer til å leve lengst

Selv om den populære middelhavsdietten med mye frukt, grønnsaker, nøtter, fisk og sunne kornslag er på retur i land som Spania og Italia, så spiller kostholdet fortsatt en rolle når mange i Spania har god helse.

En roligere livsstil enn i flere andre land, kan også bidra til at spanjolene får bedre helse.

I sum kan den positive helseutviklingen føre til at spanjolene om 20 år blir den folkegruppen i verden som lever aller lengst.

Spania kommer til å overta tetplassen Japan har i dag, varsler en prognose utført av healthdata.org.

Den samme prognosen varsler at Norge kommer til å falle fra 12. plass til 20. plass i levealder.

Også kostholdet er fortsatt sunnere i Spania enn i mange ande land. (Foto: Goskova Tatiana / Shutterstock / NTB scanpix)
Også kostholdet er fortsatt sunnere i Spania enn i mange ande land. (Foto: Goskova Tatiana / Shutterstock / NTB scanpix)

Norge har lite fedme

Norge kommer på 9. plass i verden på Bloombergs rangering av verdens sunneste land.

Når Norge klarer å komme så pass høyt, har det blant annet sammenheng med at mange i Norge er fysisk aktive.

Norge og Sverige peker seg også ut fordi vi er mindre rammet av den globale fedmeepidemien enn de aller fleste andre land. Bare fire OECD-medlemsland har en mindre andel med fedme i befolkningen: Japan, Sør-Korea, Italia og Sveits.

Antall år med god helse

Når organisasjonen World Economic Forum i stedet for å se på levealder, sammenligner hvor mange år innbyggerne i et land kan regne med å få leve med god helse, så kommer Norge igjen på 9. plass i verden.

Nordmenn kan i gjennomsnitt regne med å få leve 71,5 år med god helse. Det er best i Norden.

Igjen blir Spania best i verden. Spanjolene kan regne med å få leve 72,6 år av livet med god helse.

USA stadig dårligere

USA bruker tre ganger så mye penger på helse per innbygger som Spania.

Igjen må USA finne seg i å være det fremste eksempelet på et kostbart helsevesen med omfattende privatisering og stort overforbruk av helsetjenester.

Selv det svært fattige nabolandet Cuba har i dag en sunnere befolkning og et mer velfungerende helsevesen enn USA, ifølge amerikanske Bloomberg. Det skyldes ikke minst Cubas satsing på forebyggende helsearbeid.

Levealderen i USA faller år for år. Flere dør av overdoser, selvmord, diabetes, influensa og lungesykdommer.

healthdata.org varsler at USA om 20 år kan være helt nede på 64. plass i levealder. Bak blant andre Kina.

Kilder:

World Economic Forum: «These are the world’s healthiest nations», 25. februar 2019.

Business Innsider: «The 16 healthiest countries in the world», 17. oktober 2018.

OECD-tall gjengitt hos Wikipedia. Artikkelen.

European Observatory: «Spain – Health system review 2018». Rapporten.

Powered by Labrador CMS