Smartere barn med tran

Dersom mor spiser tran under svangerskapet vil barnet bli smartere, hevdes det i en ny norsk doktorgradsstudie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle som er født i Norge vet at det er sunt å spise tran, og de fleste av oss har rynket på nesen og svelget. I følge tv-reklamen får man superkrefter av å ta for mye. I følge nyere forskning blir barna fire prosent smartere ved fireårsalderen når mor får i seg en skje om dagen.

Mer intelligente fireåringer

Tilskudd av tran til gravide og ammende kvinner har altså en direkte positiv effekt på barnas intelligens. Denne konklusjonen kommer fra Ingrid Bergliot Helland ved Universitetet i Oslo, som disputerer for sin doktorgrad 18. juni

- Vi har funnet så klare resultater at vi har lyst å gå videre. Vi skal også undersøke de samme barna ved syvårsalder. Men en studie hodder ikke, så jeg håper at flere vil gjøre det samme, sier Helland.

Studien ble gjennomført frå 1993 ved at gravide kvinner i Oslo og Akershus fikk enten tran eller maisolje med sitronsmak som de skulle ta daglig fra de var 17 uker på vei, og frem til tre måneder etter svangerskapet. Verken leger eller forsøkspersoner visste om kvinnene fikk tran eller olje.

Påvirket mental utvikling

Helland utførte så intelligenstester på 84 av barna når de var 4 år gamle. Testene viste at barna fra mødre som hadde fått i seg tran viste resultater ved intelligenstester som var rundt fire prosent høyre enn barn av mødre som ikke hadde fått i seg tran.

For å måle barnas intelligens benyttet Helland en metode som kalles Kaufman Asessment Battery for Children. Denne måler evnen til å gjøre flere ting samtidig, evnen til å gjøre ting etter hverandre i riktig rekkefølge, sammen med andre ikke-verbale egenskaper.

Helland målte også svangerskapslengde og fødselsvekt. Her var det ingen forskjeller mellom gruppene. Det var ingen forskjell i modning av hjernen verken etter ett døgn, tre måneder, seks måneder eller ni måneder. Det var altså først og fremst den mentale utviklingen som ble påvirket av traninntaket.

- Klare resultater

- Det er generelt vanskelig å påvise forskjeller i denne typen studier. Men når man først finner så klare resultater som her, kan man være rimelig sikre på at funnene er riktige, sier professor Christian A. Drevon ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo til dagbladet.no. Han er faglig veileder for doktorgradstudien, og mener forskningsresultatene viser at mors kosthold er viktig.

Devon avviser overfor dagbladet.no noen helsestasjoners anbefaling om å slutte med tran noen uker før termin for å unngå for sen fødsel. Han mener det ikke finnes studier som bekrefter disse advarslene.

Presenterer resultater på europeisk kongress

- Jeg prøver å gi mine egne barn tran, men med varierende hell, sier Helland. Hun tror tranprodusentene gnir seg i hendene når de leser om resultatene hennes.

Forskningen er ennå ikke publisert, men skal presenteres på den europeiske kongressen for perinatal (tidspunktet rundt fødselen) medisin som blir arrangert i Oslo neste uke.

European Congress of Perinatal Medicine

Powered by Labrador CMS