Sjokolade kan være hjertegodt

Mørk sjokolade kan ha en beskyttende effekt mot hjerteinfarkt, ifølge forskere. Litt mørk sjokolade.

Foto: Colourbox.no
Foto: Colourbox.no

Så lite som 6,7 gram sjokolade per dag har en beskyttende effekt mot betennselser - og mulig påfølgende hjerte- og karsykdom, viser ny forskning.

Spiser du derimot mer enn dette, synes effekten å avta. Sjokomane kan altså ikke slippe jubelen helt løs.

Studien er nylig utført av forskere fra det katolske universitetet i Campobasso i samarbeid med det Nasjonale kreftinstituttet i Milano, Italia.

Reduserer betennelsesnivå

Det er allment kjent at høye betennelsesnivåer i kroppen er en tidlig indikator på blant annet hjertesykdommer og diabetes. For å forebygge hjerte- og karsykdomm er det derfor viktig å holde betennelsen i sjakk.

En måte å holde betennelsene under kontroll er gjennom blodprøver som måler nivåene av C-reaktive proteiner i blodet. Proteininnholdet er en indikator på inflammasjon og infeksjon hos pasientene.

De italienske forskerne undersøkte proteinnivået hos deltagerne i forsøket og sammenlignet dette med pasientenes sjokoladeinntak.

Av de 4849 personer som var med i forsøket, var det 1317 personer som spiste noe sjokolade, mens 824 pleide å spise mørk sjokolade jevnlig.

50 gram i uka

- Vår hypotese var at store mengder antioksidanter som finnes i kakaobønner, særlig flavonoider og polyfenoler, kan ha gunstig effekt på betennelser.

- Våre resultater bekrefter dette. De som spiste moderate mengder mørk sjokolade regelmessig, hadde helt klart et lavere nivå av c-reaktive proteiner i blodet. De vil si at deres betennelsesnivå er betraktelig redusert.

Det sier forskningsleder Romina di Giuseppe i et presseskriv fra ved det katolske universitetet i Campobasso.

Forskeren understreker at vi likevel snakker om et moderat sjokoladeforbruk. Den beste effekten oppnås ved inntak av cirka 6,7 gram sjokolade per dag.

- Spiser man mer sjokolade, har effekten en tendens til å forsvinne, kan hovedforfatteren bak studien fortelle.

Forskerne brukte ikke melkesjokolade i førsøket, siden melk hindrer kroppens opptak av polyfenolene i kakao.Studien er starten på et større prosjekt som skal samle inn forskningsdata som kan forebygge hjerte- og karsydommer i dagliglivet.

Ingen tilsvarende studier i Norge

Det finnes foreløpig ingen tilsvarende studier på den mørke sjokoladens virkning mot hjertesykdommer i Norge.

Forskere ved Ernæringsinstituttet på Universitetet i Oslo har riktignok gjennomført en kostundersøkelse med middelaldrende, røykende menn som varte i 8 uker.

De fikk servert mat med mye antioksidanter som frukt, nøtter, grønnsaker og nettopp mørk sjokolade.

- Siden sjokoladen kun var en av komponentene i menyen, kan vi ikke si hvilken helseeffekt den eventuelt skulle ha alene.

- Vi så at kostholdet hadde en gunstig effekt på kreftutvikling hos enkelte pasienter. Men vi så ingen resultater for betennelsesutvikling forbundet med hjerte- og karsydommer, forteller postdoc Anette Carlsen ved Ernæringsistituttet til forskning.no

Referanse:

Romina di Giuseppe, et al. Regular Consumption of Dark Chocolate Is Associated with Low Serum Concentrations of C-Reactive Protein in a Healthy Italian Population.
Journal of Nutrition 2008 138: 1939-1945.

Powered by Labrador CMS