Stor studie slår fast at moderat inntak av egg ikke har en negativ innvirkning på kolesterolet i blodet, som tidligere studier har tydet på.
Stor studie slår fast at moderat inntak av egg ikke har en negativ innvirkning på kolesterolet i blodet, som tidligere studier har tydet på.

Ett egg om dagen øker ikke risikoen for hjertesykdom

La ikke bekymringer for kolesterol hindre deg fra å skuffe innpå syv egg i uken. Moderat forbruk av egg gir ingen grunn til å frykte økt risiko for hjerte- karsykdom, ifølge ny, kanadisk studie.

Publisert

Forskningen på hvor risikabelt det er for helsen å spise mye egg, kan minne om en bordtenniskamp.

Det ene året er det risikosport å innta mye egg, det andre året kan vi trygt spise det daglig.

Frem til på 60-tallet var det bare sunt å spise egg. Så kom bekymringene for at å spise mye egg kunne økte kolesterolnivået i blodet.

Men senere har forskning vist at egg ikke er så farlig som tidligere antatt. I 2018 slo en studie fast at det å spise mye egg ikke øker risikoen for hjertesykdom.

Den studien kan u lese mer om på Norsk Helseinformatikk.

Konsumet tyder på at vi som forbrukere påvirkes. Mens nordmenn spiste bare 2,2 egg i uken i 2008, har forbruket gjort et byks opp til 4 egg i uken i 2018, ifølge SSB.

Men så sent som i 2019 viste atter en ny, amerikansk samlestudie, publisert i tidsskriftet JAMA, at høyt inntak av egg økte risikoen for hjertesvikt.

Men den studien er en lavkvalitetsstudie, sier Birger Svihus, professor i ernæring ved NMBU til NRK Viten.

Ett egg daglig ikke knyttet til hjertesykdom

Kanadiske forskere har nå analysert data fra tre internasjonale studier som fulgte svært mange deltakere over mange år.

Resultatet viser at det ikke er noen fare knyttet til moderat forbruk av egg. De fleste deltakerne i studien spiste ett egg daglig eller færre.

Forskerne fant ingen fare forbundet med et slikt moderat inntak.

- Moderat inntak som er omtrent ett egg pr dag, øker ikke risikoen for kardiovaskulær sykdom eller dødelighet, sier Mahshid Dehghan, en av forskerne bak studien, i en pressemelding.

Dette gjaldt også for deltakere som hadde hatt hjertesykdom tidligere eller som hadde diabetes.

Dehghan har sammen med et forskerteam ved McMaster University og Hamilton Health Sciences i Canada foretatt analysen.

Egg påvirket ikke kolesterol

Forskerne fant ingen sammenheng mellom inntak av syv egg i uken eller mindre og kolesterolnivået i blodet. De fant heller ikke økt dødelighet i denne gruppen, eller flere tilfeller av hjerte- eller karsykdom.

Forskerne mener resultatene er robuste og at de er aktuelle for både friske personer og de som har hjerte- eller karsykdommer.

Studien er publisert i The American Journal of Clinical Nutrition.

177 000 deltakere fra 50 land

Den nye samleanalysen omfatter studier med 146 000 deltakere fra 21 land, som hadde oppgitt hvor mange egg de spiste i uken.

I tillegg har forskerne inkludert to studier av 31 000 hjertepasienter fra andre land. I alt var 50 land representert i studiene.

Deltakerne hadde ulike inntektsnivåer, og forskerne mener derfor at resultatene er representative.

Ingen grunn til begrensninger nå

Hvilke råd gir det norske Helsedirektoratet om inntak av egg for nordmenn for tiden?

- Vi ser ingen grunn til å sette opp noen begrensninger i inntaket av egg ut fra det forbruket som er i dag, sier avdelingsdirektør Henriette Øien ved avdeling for folkesykdommer i Helsedirektoratet til forskning.no.

Forbruket i Norge ligger for tiden på 3-4 egg per person per uke.

Men kolesterolet i eggeplommer har vært tema når det gjelder forebygging av hjerte- og karsykdom.

I Nasjonalt råd for ernærings rapport for å fremme folkehelsen og forebygge kronisk sykdom fra 2011, vises det blant annet til WHO som konkluderer:

«Dersom inntaket av mettet fett fra meieriprodukter og kjøtt begrenses, er det ikke behov for å legge strenge begrensninger i inntaket av egg».

Øien understreker at dette gjelder på befolkningsnivå, og at individer med familiær forhøyet kolesterol anbefales å begrense inntaket.

- Generelt er vi særlig opptatt av at folk flest bør begrense inntaket av mettet fett fra kjøtt- og meieriprodukter, og øke inntaket av flerumettet fett fra fet fisk og vegetabilsk fett. Dette vil bidra til å forebygge hjerte- og karsykdom, sier Øien.

- I tillegg bør vi spise mer frukt og grønnsaker samt nøtter, legger hun til.

Tidligere studier var mindre

Til tross for at egg er en rik kilde til en rekke næringsstoffer, er mange land restriktive i sine kostholdsråd når det gjelder egg.

Ofte rådes innbyggerne til å begrense forbruket av egg til tre eller færre i uken. Det skyldes bekymringer for at høyere inntak kan øke risikoen for hjertesykdom.

De kanadiske forskerne mener at disse rådene bygger på tidligere studier som har vært relativt små eller moderat store.

- De har heller ikke inkludert deltakere fra så mange land som den nye samlestudien vår, sier Salim Yusuf, som ledet studien. Han er også direktør ved Population Health Research Institute ved McMaster Universitet.

Referanse:

M. Dehghan mf: Association of egg intake with blood lipids, cardiovascular disease, and mortality in 177 000 people in 50 countries. Sammendrag. American Journal of Clinical Nutrition. 21. januar 2020. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqz348