En ny studie viser at de som spiste mer mager fisk da de var gravide, hadde mindre sjanse for å utvikle diabetes type 2.
En ny studie viser at de som spiste mer mager fisk da de var gravide, hadde mindre sjanse for å utvikle diabetes type 2.

Gravide som spiste mager fisk, hadde lavere risiko for å få diabetes senere i livet

Effekten var sterkest hos dem som spiste mager fisk to til tre ganger i uka.

De som spiste mager fisk da de var gravide, hadde lavere sjanse for å utvikle diabetes type 2, ifølge en nylig publisert studie blant norske kvinner.

Forskerne brukte data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa), som følger deltakerne over lang tid.

Studien baserer seg på 60 000 kvinner som deltar i undersøkelsen i tillegg til data fra ulike helseregistre.

Målet med studien var å undersøke sammenhengen mellom kosthold og diabetes type 2.

Forskerne hadde spesielt fokus på mager fisk, fet fisk og omega-3-tilskudd, ifølge en pressemelding fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Redusert fare for diabetes

I starten av studien hadde ingen av deltakerne diabetes. Deltakerne ble fulgt opp i en periode på i snitt syv og et halvt år. I løpet av denne perioden hadde 683 av kvinnene utviklet diabetes type 2.

Forskerne så at de som spiste mager fisk, som torsk, sei og hyse, under svangerskapet skilte seg ut:

– Vi så at et økende inntak med mager fisk reduserte sannsynligheten for å utvikle diabetes type 2 med 29 prosent for hele gruppen, sier Jannike Øyen i en pressemelding fra Havforskningsinstituttet (HI).

Øyen er seniorforsker ved HI og førsteforfatter bak studien som er gjort i samarbeid med FHI, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Effekten var sterkest hos de som spiste mager fisk to til tre ganger i uken, men forskerne så også effekt hos de som spiste fisk én gang i uken.

Da forskerne sammenlignet kvinnene med BMI under 25 mot dem med en BMI over 25, var det hos de overvektige effekten slo ut, tilføyer Øyen i en e-post til forskning.no.

Hos dem med en BMI over 25 var sannsynligheten redusert med 39 prosent. Forskerne fant ikke den samme effekten for fet fisk eller omega-3-tilskudd.

Kan ikke si noe om årsak

Øyen påpeker i pressemeldingen at denne typen studier først og fremst kan si noe om sannsynlighet og assosiasjoner, ikke noe om årsak og sammenhenger.

Kvinnene i studien fylte ut spørreskjema om seg selv og barnet sitt tidlig i graviditeten. Blant annet svarte de på spørsmål om aktivitet og kosthold, både under undersøkelsens oppstart og i svangerskapet.

– Dette har gjort at vi har kunnet justere for ulike andre faktorer som har betydning for utvikling av diabetes type-2, som for eksempel fysisk aktivitet og annen mat. Vi har tatt høyde for alt vi kan ta hensyn til, men vi kan selvsagt ikke utelukke muligheten for påvirkelige faktorer som ikke er målt i denne studien, sier Øyen.

Kostholdsråd for gravide

I dag rådes gravide å spise fisk til middag to til tre ganger i uken, ifølge helsenorge.no. Rådet tilsvarer totalt 300-450 gram ren fisk i uken.

Den nye studien føyer seg bra inn i kunnskapsgrunnlaget for disse kostholdsrådene, kommenterer Øyen i en e-post til forskning.no.

Gravide frarådes å spise enkelte typer fisk og sjømat, som blåkveite på over tre kilo og gjedde på grunn av miljøgifter. Hele listen finner du her.

I en annen studie fant forskere en svak økning av kvikksølv i kroppen hos gravide som spiste torsk to ganger i uken.

Den totale mengden var likevel langt under grenseverdien for hvor mye kvikksølv man tåler å få i seg hver uke resten av livet, uten fare for helseskade. Det kan du lese mer om i denne artikkelen fra Havforskningsinstituttet.

Referanse:

Øyen, J. m.fl: Intakes of Fish and Long-chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acid Supplements During Pregnancy and Subsequent Risk of Type 2 Diabetes in a Large Prospective Cohort Study of Norwegian Women. Diabetes Care (2021). Sammendrag.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS