Kan lettbrus redde liv? (Foto: Farine / Shutterstock / NTB scanpix)
Kan lettbrus redde liv? (Foto: Farine / Shutterstock / NTB scanpix)

Lettbrus kobles til mindre kreftfare

Tarmkreftpasientene som drakk lettbrus hadde lavere risiko for tilbakefall og død etter tarmkreft, sammenlignet med de som avsto.

Publisert

Det er langt fra første gang vi hører om forskning på lettbrus og kreft. Det er gjort haugevis av studier for å finne ut om kunstige søtstoffer kan øke risikoen for ulike kreftformer.

Men resultatene fra studien til Brendan Guercio og kollegaene hinter om en hittil lite utforsket mulighet: Kanskje lettbrus kan beskytte mot kreft? Eller i hvert fall motvirke tilbakefall etter et krefttilfelle.

Forskerne undersøkte pasienter som var blitt behandlet for tarmkreft. Og det viste seg at de som drakk mer lettbrus hadde større sjanser for å overleve og holde seg sykdomsfrie, sammenlignet med pasientene som drakk mindre.

Men dette betyr ikke nødvendigvis at kunstig søtning virker beskyttende, ifølge Guerico og co.

Spørreskjema om kosthold

Det er ikke så rart at teamet av amerikanske og kanadiske forskere undersøkte hvilken virkning kunstige søtstoffer kunne ha på tarmkreft.

Flere tidligere studier har nemlig pekt mot at sukkerholdige drikker kan være med på å øke risikoen for tilbakefall og død hos pasientene. Og én måte å redusere inntaket av sukkerdrikke, vil så klart være å bytte den ut med lettbrus. Da er det jo greit å vite mer om hvordan dette faktisk påvirker sykdomsrisikoen.

Guerico og kollegaene hang seg på en allerede eksisterende medisinsk studie for å finne ut mer. Studien testet virkningen av en medisin som skulle redusere risikoen for tilbakefall etter at en svulst i tarmen var operert bort.

I forbindelse med denne undersøkelsen fylte deltagerne inn detaljerte spørreskjemaer om ulike deler av livsstilen, som kosthold og fysisk aktivitet.

Dermed kunne Gerico og co undersøke om det var noen sammenheng mellom inntaket av lettbrus og hvordan pasientene klarte seg etter hvert.

Kan fortrenge sukkerbrus

Og det var det altså. Resultatene viste at de som drakk mer enn en boks lettbrus om dagen hadde vesentlig lavere risiko for tilbakefall og død enn deltagerne som sjelden drakk lettbrus.

Forskerne kan ikke svare på hvorfor det er slik, men de tror det i hvert fall delvis kan skyldes at lettbrusen fortrenger sukkerbrus.

På den annen side kan vi heller ikke utelukke andre sammenhenger. Det er for eksempel mulig at mennesker som drikker mye lettbrus får mindre aggressive svulster, spekulerer forskerne. Eller det kan hende at typiske lettbrusdrikkere har andre trekk ved livsstilen som virker beskyttende.

Guerico og kollegaene har gjort mange beregninger for å utelukke effekten av andre faktorer, som vekt og grad av fysisk aktivitet. Men det er alltid en viss mulighet for at noe er blitt oversett.

Forskerne understreker at det trengs flere studier. Både for å bekrefte at lettbrus virkelig er koblet til en lavere risiko for sykdom og død, og for å finne ut hvordan det eventuelt kan skje.

Referanse:

Brendan J. Guercio, m. fl., Associations of artificially sweetened beverage intake with disease recurrence and mortality in stage III colon cancer: Results from CALGB 89803 (Alliance), PLoS ONE, juli 2018.