- Dannelsen av det «djevelske» proteinet fra A1-melk ble antatt å være årsaken til den økte forekomsten av diabetes, skriver Tora Asledottir. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
- Dannelsen av det «djevelske» proteinet fra A1-melk ble antatt å være årsaken til den økte forekomsten av diabetes, skriver Tora Asledottir. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Forskeren forteller: Kanskje «djevelen i melka» ikke er så farlig?

Visste du at melka vi drikker kan deles inn i to varianter, A1 og A2? Forskjellen på dem er et lite protein noen kaller «djevelen».

Published

Etterspørselen av A2-melk og melkeprodukter har økt siden boken «Devil in the milk» kom ut i 2007. Den beskriver sykdomsfremkallende virkninger ved å drikke A1-melk. I flere land i Europa markedsføres nå A2-produkter.

I Norge er melken vi drikker en blanding av A1 og A2. Det er fordi vi har kyr som produserer både A1- og A2-melk, og all melken blandes når den kommer inn på meieriet. Næringsmiddelindustrien føler et krav om å imøtekomme etterspørselen av A2-melk, men burde de tilrettelegge for en slik produksjon når det ikke finnes solid vitenskapelig dekning for helsepåstandene? «Djevelen i melka» er på fagspråket kalt beta-casomorphin-7 (BCM7). Dette er et lite protein, et peptid, som frigjøres fra proteinet beta-kasein når du fordøyer melk.

Frykt for diabetes og andre sykdommer

For om lag 20 år siden påviste forskere fra New Zealand en sammenheng mellom inntak av melk og forekomst av diabetes i mus og kanin. Dannelsen av det «djevelske» proteinet fra A1-melk ble antatt å være årsaken til den økte forekomsten av diabetes. Flere dyreforsøk og studier basert på sammenhengen mellom det å drikke A1-melk og sykdomsforekomst i befolkningen har vist tilsvarende resultater, også for andre lidelser som hjerte- og karsykdommer.

Grunnen til at noen hevder at A1-melk er farlig er en enkel endring i aminosyrerekkefølgen i melkeproteinet. På grunn av denne endringen vil fordøyelse av A1-melk føre til dannelse av det uønskede proteinet BCM7, som hypotetisk sett ikke blir dannet fra A2-melk

Altså er hovedargumentet for at A2-melk er et bedre alternativ til vanlig konsummelk at A2-melka ikke danner «djevelen» under fordøyelse.

Forskningen sår tvil om markedsføringen

I 2009 utførte EFSA, EUs svar på mattilsynet, en grundig gjennomgang av all tilgjengelig forskning om BCM7 og helseeffekter. De konkluderte med at det ikke fantes tilstrekkelig med bevis til å si at proteinet i A1-melk ga økt fare for diabetes eller hjerte- og karsykdommer.

Ved vårt laboratorium har vi fordøyd A1- og A2-melk i et simulert fordøyelsessystem med humane mage- og tarmsafter.

Vi ser at «djevelen» blir frigjort under fordøyelsen av både A1 og A2-melk. Dermed vil en ren A2-melk, ikke være fri for BCM7-proteinet etter at du har fordøyd den. «Djevelen i melka» vil både være tilstede i A1- og A2-melk. Disse resultatene er publisert i det internasjonale fagfellevurderte tidsskriftet International Dairy Journal.

Vi bør ikke tilrettelegge for mer A2-melk

Når etterspørselen av A2-melk er basert på helsepåstander som det ikke finnes solid vitenskapelig dekning for, så burde det ikke tilrettelegges for en slik produksjon.

Det er også verdt å merke seg at flere av de utførte studiene på helseeffekter av A1- og A2-melk er finansiert eller utført av forskere ansatt av A2 milk Company. Dette firmaet markedsfører og selger A2-melk på verdensbasis.

Kanskje «djevelen i melka» ikke utgjør så stor fare som mange tilhengere av A2-melk påstår? Det får videre forskning bestemme.