Mange bakterier i upasteurisert melk

Upasteurisert melk fra svenske gårder innholder ofte bakterier som kan gi sykdom hos mennesker. Barn bør ikke drikke slik melk, sier det norske Mattilsynet.

Ubehandlet melk fra svenske kuer kan ha mange bakterier som kan gi sykdom hos mennesker. (Foto: Colourbox.com)
Ubehandlet melk fra svenske kuer kan ha mange bakterier som kan gi sykdom hos mennesker. (Foto: Colourbox.com)

Ost laget av upasteurisert melk er stadig mer populært, men kan innebære en risiko. Blant annet advares gravide og mennesker med nedsatt immunforsvar mot å spise slike oster.

Dessuten advares barn mot å drikke upasteurisert melk direkte fra gårdene og å spise produkter laget av slik melk.

Pasteurisering vil si i å varme opp melken slik at farlige bakterier blir drept. Upasteurisert melk kalles også rå melk.

All melk som selges i norske butikker er pasteurisert, men det finnes både norsk og importert ost basert på upasteurisert melk i butikkhyllene.

Mange bakterier

I den første svenske undersøkelsen i sitt slag er det nå undersøkt hvilke typer bakterier som finnes i upasteurisert melk, går det fram av en pressemelding.

74 besetninger med kuer, geiter og sauer inngikk i undersøkelsen, som ble gjennomført av svenske Statens veterinärmedisinske anstalt (SVA).

Det ble funnet en type stafylokokker, Staphylococcus aureus, i melk fra 70 prosent av gårdene med kuer. Slike bakterier kan gi matforgiftning hos mennesker.

Listeria

Listeria-bakterier ble funnet i melk fra 20 prosent av gårdene med kuer. Bakterien kan gi listeriose, som kan være alvorlig for mennesker med svekket immunforsvar. Listeriose kan dessuten føre til abort hos gravide.

I den ubehandlede kumelka ble det også påvist Campylobacter, som kan føre til diaré hos mennesker.

E. coli og Yersinia er to andre typer bakterier man helst ikke skal ha i maten. Disse bakteriene ble påvist i melk, men kun fra noen få besetninger. Det ble ikke funnet salmonellabakterier.

Norsk undersøkelse

For å finne en tilsvarende undersøkelse i Norge må vi, så langt forskning.no kjenner til, tilbake til 2003. Resultatene var på flere områder sammenfallende med den nye svenske undersøkelsen.

En forskjell er at det var mye lavere forekomst av listeria-bakterier i den ti år gamle norske undersøkelsen.

Resultatene fra både den svenske og norske undersøkelsen er fra ubehandlet melk som ikke er ment for konsum. Resultatene innebærer ikke at det er noen risiko ved å drikke pasteurisert melk.

Det er i det hele tatt god grunn til å stole på at norsk mat er trygg. Ikke minst god dyrehelse bidrar til det. Den årlige Zoonoserapporten fra Veterinærinstituttet viser at et flertall av tilfeller skyldes smitte i utlandet.

Gårdsprodusenter

Noen mener at melka mister viktige egenskaper når den blir pasteurisert, siden denne behandlingen også tar knekken på mange nyttige bakterier.

Upasteurisert melk brukes derfor til osteproduksjon av mange gårdsprodusenter landet over. Barn, gravide og mennesker med nedsatt immunforsvar advares mot å spise ost basert på upasteurisert melk.

Ost laget av upasteurisert melk/rå melk skal være tydelig merket når den selges i butikkene.

Seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed ved Mattilsynet sier at man fra de siste åra ikke kjenner til et eneste tilfelle av sykdom hos mennesker forårsaket av ost laget av upasteurisert melk. Se Mattilsynets råd her.

Ble smittet

I 2007 ble 21 personer smittet av listeria etter å ha spist ost fra et økologisk gårdmeieri i Nord-Trøndelag.

Osten ble servert på sykehus og de fleste av de smittede var pasienter på Rikshospitalet/Radiumhospitalet. Fem personer døde.

Denne osten var laget av pasteurisert melk. Det skal ikke ha kommet noen entydig konklusjon på hvor smitten kom fra, men det er ingen ting som tyder på at den kom fra melka.

Advarer mot rå melk

Mattilsynet advarer om at særlig barn kan være utsatt for smitte om de drikker upasteurisert, rå melk for eksempel under gårdsbesøk.

- Vi har hatt forbud mot å selge rå melk siden 1951. Her har Norge kanskje det strengeste regelverket i Europa, sier Røed.

Mange er ikke klar over risikoen. Røed sier at tidligere i år ble for eksempel deler av en skoleklasse på besøk på en gård smittet med Campylobacter etter å ha drukket rå melk. Resultatet ble diaré.

Den store bekymringen er imidlertid knyttet til små barn, som ikke bør få rå melk. Årsaken er at den kan inneholde sykdomsfremkallende E. coli-bakterier. Det kan gi den alvorlige sykdommen hemolytisk uremisk sykdom (HUS).

Powered by Labrador CMS