Kald kontrast i Kasakhstan: I mars holdt isen på Bajkalsjøen så smått på å bryte opp. Til høyre kan man se elven Ili sno seg gjennom landskapet. Elvemunningen høyere oppe i bildet er hjemsted for hundrevis av dyr og planter, også mange truede dyrearter, og ble fredet i 2012.
Kald kontrast i Kasakhstan: I mars holdt isen på Bajkalsjøen så smått på å bryte opp. Til høyre kan man se elven Ili sno seg gjennom landskapet. Elvemunningen høyere oppe i bildet er hjemsted for hundrevis av dyr og planter, også mange truede dyrearter, og ble fredet i 2012.

Nasas vakreste satellittbilder fra året som gikk

I evig stillhet og mørke beveger de utrettelige satellittene seg rundt jorden mens de fotograferer livets gang. Vi viser noen av Nasas beste bilder fra 2020.

2020 var et turbulent år som i tillegg til politisk uro også var plaget av naturkatastrofer og en etter hvert altfor velkjent epidemi.

Men langt fra lockdown og skogbranner, i bane rundt jorden, fortsetter Nasas satellitter ufortrødent sitt virke.

Men noen av bildene viser spor etter pandemi og andre katastrofer – synlig helt fra verdensrommet.

Men bildene viser også at jorden er et stort og fortsatt vakkert sted, til tross for katastrofer.

De fleste av bildene er tatt av Nasas Landsat 8-satellitt, som siden 2013 har samlet vitenskapelige data og samtidig tatt en lang rekke ekstraordinære bilder som har gitt oss informasjon om hvordan verden ser ut.

Her er de beste bildene av året som gikk – fra oven:

Høstfarger i Pennsylvania. Flere satellittbilder er lagt på hverandre i en virtuell terrengmodell for å framheve de karakteristiske rullende bakkene.
Høstfarger i Pennsylvania. Flere satellittbilder er lagt på hverandre i en virtuell terrengmodell for å framheve de karakteristiske rullende bakkene.
Røykskyene var synlige fra verdensrommet da skogbranner herjet Australia fra 2019 til 2020. Særlig den sørøstlige delen av landet var hardt rammet. De ekstreme brannene la omtrent 186 000 kvadratkilometer land øde.
Røykskyene var synlige fra verdensrommet da skogbranner herjet Australia fra 2019 til 2020. Særlig den sørøstlige delen av landet var hardt rammet. De ekstreme brannene la omtrent 186 000 kvadratkilometer land øde.
USA ble også rammet av voldsomme skogbranner i 2020. Her ser vi et teppe av røyk dekke nesten hele landets vestkyst. En uheldig blanding av varme, tørke og vind gjorde at skogbrannene spredte seg med en voldsom intensitet.
USA ble også rammet av voldsomme skogbranner i 2020. Her ser vi et teppe av røyk dekke nesten hele landets vestkyst. En uheldig blanding av varme, tørke og vind gjorde at skogbrannene spredte seg med en voldsom intensitet.
Kina om natten: Mønstrene av lys viser hvordan beboelsen sprer seg. Men i januar 2020 stengte deler av Kina ned på grunn av covid-19, inkludert all transport, og plutselig ble lysnettverket til isolerte lysflekker.
Kina om natten: Mønstrene av lys viser hvordan beboelsen sprer seg. Men i januar 2020 stengte deler av Kina ned på grunn av covid-19, inkludert all transport, og plutselig ble lysnettverket til isolerte lysflekker.
USA ble i august rammet av orkanen Laura, her over østkysten på et sammensatt bilde der infrarød data av orkanen er lagt over et vanlig satellittbilde. Laura var blant de ti sterkeste orkanene som har rammet fastlandet i USA. Den forårsaket store skader tross rask handling fra myndighetenes side.
USA ble i august rammet av orkanen Laura, her over østkysten på et sammensatt bilde der infrarød data av orkanen er lagt over et vanlig satellittbilde. Laura var blant de ti sterkeste orkanene som har rammet fastlandet i USA. Den forårsaket store skader tross rask handling fra myndighetenes side.
Også i Sør-Amerika gjorde 2020 seg bemerket på klimafronten. På dette bildet med kunstige farger er elven Paraná framhevet. På grunn av tørke er den på sitt laveste nivå på flere tiår. Bildet er tatt over Argentina, der den lave vannstanden har påvirket handelen langs elven, der det normalt fraktes tonnevis av korn, soya og andre varer.
Også i Sør-Amerika gjorde 2020 seg bemerket på klimafronten. På dette bildet med kunstige farger er elven Paraná framhevet. På grunn av tørke er den på sitt laveste nivå på flere tiår. Bildet er tatt over Argentina, der den lave vannstanden har påvirket handelen langs elven, der det normalt fraktes tonnevis av korn, soya og andre varer.
Bildet er fra Hokkaido i Japan, der et enormt gittermønster dominerer landskapet. Hver linje i gitteret er faktisk en 180 meter bred «mur» av skog, anlagt for å beskytte avlinger og landbruksdyr fra de voldsomme stormene som rammer Hokkaido.
Bildet er fra Hokkaido i Japan, der et enormt gittermønster dominerer landskapet. Hver linje i gitteret er faktisk en 180 meter bred «mur» av skog, anlagt for å beskytte avlinger og landbruksdyr fra de voldsomme stormene som rammer Hokkaido.

Føler du deg inspirert, kan du på Nasas hjemmeside se langt flere satellittbilder ved å følge noen av de framhevede lenkene.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Powered by Labrador CMS