Løste 150 år gammelt mysterium

Universitet utlovet belønning for den som knekket koden i 1500-tallsutgaven av Homers «Odysseen». Men løsningen var høyst hverdagslig.

Teksten i margen på Homers «Odysseen», utgitt i 1504, viste seg å være notater skrevet med en spesiell metode for stenografi. (Foto: University of Chicago)
Teksten i margen på Homers «Odysseen», utgitt i 1504, viste seg å være notater skrevet med en spesiell metode for stenografi. (Foto: University of Chicago)

I samarbeid med


 

Et skriftmysterium i en fem hundre år gammel utgave av Homers «Odysse» er løst, melder det vitenskapelige tidsskriftet Phys.org.

Boka ble donert til Universitetet i Chicago i 2007 av en privat eier, og bibliotekarene ved universitetet har siden forsøkt å knekke koden bak skribleriene, som er anslått å være om lag 150 år gamle. I slutten av april lovet biblioteket en belønning på 1000 dollar til den eller de som knekket koden.

Og lite opptar den jevne nettbruker så mye som et mysterium. Biblioteket forteller selv om enorm oppmerksomhet verden over, og svaret kom fra Italia.

Hverdagslig løsning

En italiensk dataingeniør knekket koden, ved hjelp av en ekspert på stenografi og fransk. Løsningen er – dessverre – langt mindre dramatisk enn man hadde håpet, de er stenograferte oversettelser av greske ord og uttrykk.

Løsningen fantes i et fransk system for stenografi utviklet i revolusjonsåret 1789. Dataingeniøren og hans kumpan fant en datoangivelse – 1854 – og jobbet seg videre med det som startpunkt.

Løsningen lå i det såkalte Thévenot-systemet, der hver konsonant og hver vokal har sin egen startform, men der disse symbolene kombineres til nye symboler for å lage stavelser. Kråketærne i manuskriptet var også pyntet med understrekinger, et annet viktig stenografisk grep. Ved å plassere tegn over eller under strekene, endret symbolene lyd og mening.

Denne rekken symboler oversettes til «que recherchaient tous les princes dans les entours» under stenografimetoden som ble brukt i boka. Det betyr «Som alle prinsene i området beilet til». (Foto: University of Chicago)
Denne rekken symboler oversettes til «que recherchaient tous les princes dans les entours» under stenografimetoden som ble brukt i boka. Det betyr «Som alle prinsene i området beilet til». (Foto: University of Chicago)

Ikke så rart at språket så uforståelig ut, og kanskje heller ikke så rart at dette systemet gikk i glemmeboka.

Minner om Voynich

Løsningen på mysteriet trekker kanskje tankene hen til det langt mer mystiske Voynich-manuskriptet. Det er et pergament fra 1400-tallet, med et eget språk, og med tegninger av mange ukjente planter og dyr.

Kodeknekkere har forsøkt å finne ut av det 240 sider lange dokumentet i minst femti år, men så langt uten å lykkes.

Powered by Labrador CMS