Kronikk: Svekker stråling søvnen?

Er det en sammenheng mellom søvnløshet, tinnitus og stråling, spør Sergio Manzetti i denne kronikken.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox / Per Byhring) (Illustrasjonsfoto: Per Byhring, Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox / Per Byhring) (Illustrasjonsfoto: Per Byhring, Colourbox)

Litteratur:

World Health Organization (1996). The International EMF Project.

Groh KR, Readey MA, Ehret CF: Chronobiological effects of electric fields, in Wilson BW, Stevens RG, Anderson LE (eds): Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields: The Question of Cancer. Columbus, OH, Battelle Press, 1990.

Wilson BW. (1988): Chronic exposure to ELF fields may induce depression. Bioelectromagnetics. 9:195-205. Review.
Li CY, Chen PC, Sung FC, Lin RS. (2002): Residential exposure to power frequency magnetic field and sleep disorders among women in an urban community of northern Taiwan. Sleep. 25:428-32.

Regel SJ, Tinguely G, Schuderer J, Adam M, Kuster N, Landolt HP, Achermann P. (2007): Pulsed radio-frequency electromagnetic fields: dose-dependent effects on sleep, the sleep EEG and cognitive performance. J Sleep Res. 16:253-8.

Landgrebe M, Frick U, Hauser S, Hajak G, Langguth B. (2009): Association of tinnitus and electromagnetic hypersensitivity: hints for a shared pathophysiology? PLoS One. 4:e5026.

Huber R, Treyer V, Schuderer J, Berthold T, Buck A, Kuster N, Landolt HP, Achermann P. (2005):  Exposure to pulse-modulated radio frequency electromagnetic fields affects regional cerebral blood flow. Eur J Neurosci. 21:1000-6.

Media rapporterte nylig at over 700 000 nordmenn lider av søvnvansker. Kunnskapen om årsakene er begrenset, mens salget på søvntabletter øker for hvert år.

Samtidig øker anvendelsen av strålingsgenererende elektroniske utstyr og apparater i hus og kontorer uten særlig kunnskap om negative sideeffekter.

Søvnproblemer kan være forårsaket av stråling, og mangel på gode rutiner for begrensning av stråling kan føre til at problemet ikke bedres.

Strålingens virkning på folkehelsen

Stråling har blitt stadig mer implementert i moderne samfunnet. Gjennom mobiltelefonnett, trådløst internett og høyfrekvensantenner samt stråling fra elektriske kretser, påvirker elektromagnetisk stråling (EMF - 50/60Hz) daglig millioner av mennesker verden over.

Spørsmål om strålingens virkning på folkehelsen er blitt stilt i økende grad i internasjonale vitenskapelige studier. Stråling kan se ut til å være en årsak til barne-leukemi og søvnproblemer.

Spesielt i Canada, USA og Europa har elektromagnetisk stråling blitt studert med stor interesse. I studier er det kommet fram at psykoemosjonelle lidelser som søvnforstyrrelser og depresjon er mulige konsekvenser av en bred strålingstilstedeværelse i samfunnet.

Via strålingens effekt på hormonell uttrykning i hjernen, påvirkes de nevrale responser som kan forårsake depresjon, redusert appetitt og forstyrrelser av kolesterolnivåer. Det har blitt påvist at især nivåene av hormonene melatonin og serotonin blir påvirket av EMF, som ses i sammenheng med depresjon, søvnløshet og andre nevropsykologiske lidelser.

Søvnløs i Taiwan

En gruppe taiwanske forskere kartla forekomsten av søvnproblemer blant 5078 innbyggere i et område sterkt påvirket av stråling.

Området i den urbane landsbyen i Nord-Taiwan var utsatt for en bakgrunnstråling på mer enn 2 milliGauss (mG). Maksimalt aksepterte nivåer fra ledende forskere er 1mG, men det har også blitt nevnt 0.5mG.

Den taiwanske studien viste at innbyggerne led av vansker med å sovne og opprettholde søvn og de våknet tidlig. Undersøkelsen viste at strålingen var statistisk relatert som primær årsak til søvnproblemene, men flere delårsaker spilte også inn. Disse delårsakene var blant annet overbelastning foran datamaskiner på arbeid og overaktiv involvering i jobben. Lignende funn støttes også av andre studier.

Stråling og øresus

Stråling og elektromagnetisk følsomhet har videre vært korrelert med andre problemer, slik som tinnitus, en tilstand som er vanskelig å påvise, men som rammer millioner av mennesker over hele verden.

Strålingseffekten i å fremme tinnitus ble vist å være relatert til strålingens egenskaper til å påvirke cerebral blodtilstrømning. Cerebral blodtilstrømning påvirker hjernens fysiologi og flere hjernefunksjoner, noe som indikerer at stråling kan vesentlig påvirke hjernen i hverdagen.

De reviderte studiene kan være inspirasjon til å stimulere folkehelselovgivere til å føre mer forskning på EMF, livsstilsykdommer og studere nærmere de potensielle effektene av stråling på menneskers helse og samt fremme løsninger for hypersensitive og allmennheten generelt, før stadig nye nettverk og EMF-baserte løsninger anvendes.

Løsninger kan være:

  • Restriksjoner av trådløse nettverk på barne- og ungdomsskoler samt videregående skoler.
  • Anvende skjold på eller fjerne kraftige EMF- antenner og installasjoner.
  • Undersøke effektene av mer omfattende bruk av mobiltelefonnettverk i urbane og rurale områder.
  • Oppdaterte grensene på maksimal tillatte doser stråling i henhold til nye studier og funn (< 0.1mG i tettbefolkede områder).
Powered by Labrador CMS