Unge jenter i Benin hilste paven velkommen med bilder av ham i hodebåndene da den daværende paven kom på besøk til det vestafrikanske landet i 2011. Benin regnes som opprinnelsessted til tradisjonell voodoo-religion, men får i likhet med mange andre afrikanske land stadig flere kristne innbyggere. Kristendommen her blir på sin side påvirket av spirituelle uttrykksformer.  (Foto: AFP/NTB)
Unge jenter i Benin hilste paven velkommen med bilder av ham i hodebåndene da den daværende paven kom på besøk til det vestafrikanske landet i 2011. Benin regnes som opprinnelsessted til tradisjonell voodoo-religion, men får i likhet med mange andre afrikanske land stadig flere kristne innbyggere. Kristendommen her blir på sin side påvirket av spirituelle uttrykksformer. (Foto: AFP/NTB)

Kristendommen går sørover

Nesten halvparten av verdens kristne bor nå i Afrika eller Latin-Amerika. I dag er det flere afrikanske misjonærer i Europa enn det er europeiske misjonærer i Afrika.

Europa og Nord-Amerika har i mange år vært kristendommens hovedområde. Men om noen år vil bare hver fjerde kristne bo her.

I Afrika sør for Sahara vokser antallet kristne raskt.

– Makten i kristendommen flyttes nå fra nord mot sør. I framtida vil få se at kristendommen uttrykkes på andre måter enn i dag, varsler Sven Tore Kloster, som er stipendiat ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo.

Hver fjerde kristne bor i Afrika

I 1910 bodde bare 2 prosent av verdens kristne i Afrika. Nå er over 25 prosent av verdens kristne afrikanere.

I 2050 kan nesten 40 prosent av verdens kristne bo i Afrika.

Framskrivinger gjort av det amerikanske forskningsinstituttet Pew Research viser også at i 2050 vil fem av de ti største kristne landene være i Afrika: Nigeria, Den demokratiske republikken Kongo, Tanzania, Etiopia og Uganda.

En kirke fra 1200- eller 1300-tallet i Lalibela i Etiopia. Her ble kristendommen etablert allerede i det fjerde århundre etter Kristus.  (Foto: Colourbox)
En kirke fra 1200- eller 1300-tallet i Lalibela i Etiopia. Her ble kristendommen etablert allerede i det fjerde århundre etter Kristus. (Foto: Colourbox)

Europa: Fra 66 til 15 prosent

I 1910 var Europa hjem for to tredeler (66 prosent) av verdens kristne. Nå har dette sunket til under 25 prosent, og i år 2050 vil bare 15 prosent av de kristne være europeere.

En like stor andel av verdens kristne bor i dag i Latin-Amerika, altså rundt 25 prosent. Dette vil ventelig holde seg nokså stabilt.

I Nord-Amerika bor rundt 12 prosent av verdens kristne. Dette vil synke litt.

Befolkningsvekst i Afrika

Den viktigste forklaringen på at kristendommen har vokst så sterkt i Afrika, og ventelig vil fortsette å vokse sterkt, er befolkningsøkning. Afrika har mange unge mennesker, og kvinner føder flere barn enn i andre verdensdeler. Befolkningen på kontinentet kan doble seg fra 823 millioner mennesker i 2010 til 1,9 milliarder i 2050.

I Europa er befolkningen eldre, og fruktbarheten er lavere enn på noen av de andre kontinentene. Befolkningen i Europa vil ventelig synke fra 743 millioner i 2010 til under 700 millioner i 2050.

Sven Tore Kloster tror på en mer mangfoldig kristendom. (Foto: UiO)
Sven Tore Kloster tror på en mer mangfoldig kristendom. (Foto: UiO)

Men også endringer i tro spiller en viss rolle. I Europa er det ventet at andelen mennesker som kaller seg kristne, vil falle fra 75 til 65 prosent i løpet av disse 40 årene. Delvis skyldes det at færre europeere kaller seg kristne. Delvis skyldes det at flere blant europeerne vil tilhøre andre religioner.

Paver fra sør

Sven Tore Kloster ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo er en av flere forskere som er opptatt av denne utviklingen:

Han mener at den nåværende pave Frans fra Argentina, den første paven fra den sørlige halvkule, er uttrykk for en utvikling vi nå ser komme.

– Det er de europeiske kirkene, som den katolske i Sør-Europa og de protestantiske i Nord-Europa, som har dominert både selve kristenheten og medieframstillingen av kristendommen. Det er disse kirkene som har satt dagsorden for hva kristendommen skal være og holde på med.

Mer spirituell kristendom

– Framover vil vi få se en mer pluralistisk kristendom. Vi vil få se at kristendommen blir uttrykt på flere ulike måter, sier Kloster.

– I Europa er kristendommen blitt påvirket av sekulariseringen. Dette har ikke skjedd i Afrika. Der påvirkes kristendommen i stedet i en mer spirituell retning.

At det i dag reiser flere afrikanere til Europa for å drive misjon enn det reiser europeere til Afrika for å misjonere, er en god illustrasjon på den globale utviklingen, mener Kloster.

Kilde:

Pew Research Center: Christianity poised to continue its shift from Europe to Africa, 7. april 2015

Powered by Labrador CMS