USA er landet med flest skytevåpen per innbygger. Når det gjelder antallet som drepes av slike våpen, ligger de også skyhøyt over andre sammenlignbare land.  (Illustrasjonsfoto: Monkey Business Images / Shutterstock / NTB scanpix)
USA er landet med flest skytevåpen per innbygger. Når det gjelder antallet som drepes av slike våpen, ligger de også skyhøyt over andre sammenlignbare land. (Illustrasjonsfoto: Monkey Business Images / Shutterstock / NTB scanpix)

– USA har et enormt problem med skytevåpen

Andelen mennesker som ble drept av skytevåpen i USA er ti ganger høyere enn i andre rike land.

Publisert

I det siste har det vært mye snakk om USAs problem med skytevåpen.

Dette er landet i verden med flest skytevåpen per innbygger. Og tidligere undersøkelser har vist at amerikanere skyter seg selv og andre oftere, sammenlignet med innbyggerne i andre høyinntektsland.

Men er det fortsatt like ille?

To amerikanske forskere har sammenlignet de siste komplette statistikkene over både selvmord og drap i USA og en rekke andre land, inkludert Norge. Og svaret er et rungende ja.

Flest drap, med og uten skytevåpen

For det første skjer det svært mange drap i USA.

Den generelle drapsraten er sju ganger høyere i USA enn i andre rike land, målt i antall døde per 100 000 innbyggere. Og det til tross for at landet ikke har spesielt mye mer annen kriminalitet enn de andre landene.

For det andre er skytevåpen svært ofte involvert.

Andelen drap med skytevåpen er 25 ganger høyere i USA enn i de andre landene. Raten av selvmord begått med skytevåpen er åtte ganger høyere, og andelen drepte av vådeskudd er seks ganger høyere.

Ingen nedgang

En amerikaner har ti ganger større risiko for å dø som følge av skytevåpenskudd, sammenlignet med innbyggerne i andre rike land.

– USA har et enormt problem med skytevåpen, skriver Erin Grinshteyn og David Hemenway i siste utgave av The American Journal of Medicine.  

Og utviklingen går ikke i riktig retning heller. For mens andelen skytevåpendrepte i andre land har sunket siden 2003, er raten fortsatt like høy i USA.  

Kuttet noen land

Forskerne mener studien deres har flere styrker. For eksempel er den basert på solide data fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Forskerne valgte ut data fra alle OECD-landene som er regnet som høyinntektsland.

Disse landene er alle demokratiske og politisk stabile og sammenlignbare når det gjelder økonomisk utvikling.

På den negative siden ble noen av landene kuttet ut av studien. Island og Luxembourg ble utelatt fordi de har så liten befolkning, og Hellas og Sveits ble kuttet fordi de brukte et annet tellesystem for dødsfall enn resten.

Dette er en svakhet ved studien, innrømmer forskerne. Men de mener likevel at utelatelsen av de fire landene ikke kan ha hatt spesielt mye å si for det endelige resultatet, siden disse nasjonene tross alt er ganske små.

Referanse:

Erin Grinshteyn & David Hemenway, Violent Death Rates: The US Compared with Other High-income OECD Countries, The American Journal of Medicine, 2010. Sammendrag.