En større andel av seksuallovbryterne i 2017 ble tatt for flere enn ett lovbrudd.

(Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)
En større andel av seksuallovbryterne i 2017 ble tatt for flere enn ett lovbrudd. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Kraftig økning i siktelser for seksuelle overgrep mot barn

I fjor ble det tatt ut 1218 siktelser for seksuell handling og seksuell omgang med barn under 16 år. Det er hele 33 prosent flere enn året før.

Tallene kommer fram i Statistisk sentralbyrås (SSB) ferske oversikt over oppklarte lovbrudd i fjor.

– Politiet registrerte i 2017 langt flere anmeldelser av seksuallovbrudd relatert til barn og ungdom under 18 år, og sammenlignet med alle tidligere år ble det i 2017 også ferdig etterforsket og oppklart flere slike lovbrudd, skriver SSB i sin gjennomgang av tallene.

En større andel av seksuallovbryterne i 2017 ble tatt for flere enn ett lovbrudd.

For seksuallovbrudd som helhet ble det tatt ut 3134 siktelser i fjor mot 1774 forskjellige personer. Det er henholdsvis 15 og 7 prosent flere enn året før.

Den omfattende statistikken viser ellers at politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 288 800 lovbrudd i 2017. Dette er 9,6 prosent færre enn det rekordlave året før.

– At det totale antallet ferdig etterforskede lovbrudd i 2017 er så lavt, har dels sammenheng med at det ble anmeldt historisk få lovbrudd i 2017. Siste års reduksjon er imidlertid betydelig større for de avsluttede straffesakene enn for anmeldelsene, og da særlig omfanget av oppklarte lovbrudd og de som ender med tiltale i domstolene, forklarer SSB.

Det var en stor nedgang for de fleste lovbruddsgruppene, og nedgangen var på mer enn 10 prosent for rusmiddellovbrudd, trafikklovbrudd og eiendomstyveri. Innenfor kategorien vold og mishandling var det 5 prosent færre ferdig etterforskede lovbrudd – til tross for en samtidig økning av anmeldelser i denne lovbruddsgruppen.

Powered by Labrador CMS