Totalt ble det politianmeldt 7990 seksuallovbrudd i 2017, nesten 13 prosent flere enn i 2016 og hele 67 prosent flere enn i 2014. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
Totalt ble det politianmeldt 7990 seksuallovbrudd i 2017, nesten 13 prosent flere enn i 2016 og hele 67 prosent flere enn i 2014. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Mer fornøyd med tannlegen enn politiet

Nordmenns tilfredshet med politiet stiger for andre år på rad. Men de ligger langt bak tannleger som skårer best igjen, ifølge årets EPSI-undersøkelse. 

Slik ble studien gjort:

Målingen ble foretatt av Norstat Norge AS på vegne av EPSI i september og oktober, blant personer bosatt i Norge mellom 18 og 79 år. 400 personer ble intervjuet om helsetjenster og 150 om politiet. 

Personene svarer på 30 spørsmål ved å oppgi poeng fra en til ti, der en tilsvarer ikke fornøyd og ti poeng tilsvarer svært fornøyd. Disse poengene ganges så med ti. 

Hvor fornøyd er vi nordmenn med offentlige tjenester? I dag presenterer det uavhengige analyseselskapet EPSI sin årlige brukerundersøkelse av politiet og helsevesenet.

Nordmenns tilfredshet med politiet går frem for andre året på rad. Men tannlegene skårer best også i år. 

For øvrig stiger vår tilfredshet både sykehusene og fastlegene.

Bedre resultat for politiet

EPSI Norge undersøker hvert år hvor fornøyd vi er med ulike tilbydere av tjenester i privat og offentlig sektor. 

I år ligger tilfredsheten med politiet på 56 poeng på en skala fra null til 100. Dette er høyeste nivå siden 2008, og tendensen er stigende.

- Vi ser at folk også i år opplever en tydelig bedring i håndteringen av anmeldelser og den informasjonen de får i etterkant, forteller daglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge, i en pressemelding.

Tilliten til politiet ble svekket fra 82 prosent til 69 prosent i 2012 etter at 22. juli-rapporten ble langt fram, viser en undersøkelse fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

EPSIs undersøkelse av politiet baserer seg på intervjuer med personer som har anmeldt en sak til politiet i løpet av det siste året. Hovedsakelig gjelder dette anmeldelser av tyveri, innbrudd og legemsbeskadigelse.

Men samtidig at det fortsatt forbedringsmuligheter, mener Høst.

Svensk politi bedre likt

Politiet har nemlig skåret relativt lavt på denne målingen over tid.

Tilsvarende tall er lagt frem i Sverige i dag, og den rapporten viser også en fremgang. Svenskene er langt mer tilfredse med politiet enn hva tilfellet er i Norge.

Helsetjenester skårer bedre

Både sykehus og legesentre, inkludert fastleger, kan vise til en pen fremgang fra i fjor. Sykehus får 72 poeng på en skala fra null til 100, og leger får 75 poeng.

Det er allikevel tannlegene som nok en gang imponerer med et meget solid resultat.

– En indeksskår på 84 poeng tilsier at tannlegene er dyktige på å levere en tjeneste som står seg meget godt i forhold til de krav og forventninger kundene har, sier daglig leder Fredrik Høst i pressemeldingen.

Svarene omfatter både pasienter som har vært inne til et rutinebesøk og de som har vært til mer omfattende behandling.

Kilde:

EPSI Norge: Offentlige tjenester 2014 Sammendrag helsetjenester og politi.

Powered by Labrador CMS