Den norske fregatten Helge Ingstad deltok da kjemiske våpen skulle transporteres ut av Syria. Forskere sier at det nå er funnet bevis for at Assad-regimet brukte sarin mot sivilbefolkningen før lagrene med gass ble sendt ut av landet for destruksjon. (Foto: Eskil Grendahl Sivertsen, Forsvaret, NTB scanpix)
Den norske fregatten Helge Ingstad deltok da kjemiske våpen skulle transporteres ut av Syria. Forskere sier at det nå er funnet bevis for at Assad-regimet brukte sarin mot sivilbefolkningen før lagrene med gass ble sendt ut av landet for destruksjon. (Foto: Eskil Grendahl Sivertsen, Forsvaret, NTB scanpix)

Forskere mener det er bevist at Syria brukte kjemiske våpen i 2013

Vitenskapelige undersøkelser har for første gang funnet det bevist at Assad-regimet i Syria brukte gass mot egne landsmenn i 2013. 

Dette opplyser forskere og diplomater til Reuters. Kildene sier at funnene støtter opp under de beskyldningene som er framsatt tidligere.

Det er blant annet snakk om et angrep i Ghouta ved Damaskus 21. august 2013. Her døde flere hundre sivile etter å ha blitt forgiftet av nervegassen sarin.

Laboratorier som samarbeider med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPWC), har sammenholdt prøver som FN har samlet inn, med kjemikalier som er utlevert til destruksjon i Damaskus.

– Det er funnet markører i prøvene fra Ghouta og to andre steder. Disse markørene passer med det som skulle destrueres, sier kildene, som ønsker anonymitet.

Syria har gjentatte ganger avvist at regjeringsstyrkene har brukt, eller bruker, kjemiske våpen. Russerne har også forsøkt å så tvil om OPWCs undersøkelser.

Syria gikk like etter angrepet mot Ghouta med i OPWC og forpliktet seg til å destruere sine lagre av kjemiske våpen. Men våpeninspektører har funnet bevis for at det fortsatt brukes kjemiske våpen i Syria.

Det er blant annet systematisk bruk av såkalte tønnebomber fylt med klor og sarin. Inspektørene hevder at ordren om å bruke slike våpen kommer fra den syriske regjeringens toppledere.

Powered by Labrador CMS