Et amerikansk kampfly fotografert på Ørlandet flystasjon. (Foto: Ned Alley / NTB scanpix)
Et amerikansk kampfly fotografert på Ørlandet flystasjon. (Foto: Ned Alley / NTB scanpix)

USA står for over en tredel av verdens våpensalg

Den siste femårsperioden har våpenhandelen i verden økt med 8 prosent. USA er fortsatt den mest dominerende våpeneksportøren, ifølge en ny rapport.

Publisert

Ifølge rapporten fra det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI økte det totale volumet i våpenhandelen med 7,8 prosent i perioden 2014–2018 sammenlignet med perioden 2009–2013.

USA sto for 36 prosent av våpensalget, en oppgang fra 30 prosent i perioden før.

– USA har ytterligere styrket sin posisjon som verdens ledende våpenleverandør. USA eksporterte våpen til minst 98 land i løpet av de siste fem årene og leveransene besto ofte av avanserte våpen som kampfly, raketter og et stort antall bomber, sier direktør Aude Fleurant i SIPRI.

Våpenimporten synker i alle regioner i verden, med unntak av Midtøsten. I perioden 2014–2018 var eksporten til Midtøsten nesten dobbelt så høy som i 2009-2013, ifølge rapporten.

Fem land – Saudi-Arabia, India, Egypt Australia og Algerie – sto for omtrent en tredel av verdens våpenimport i den forrige femårsperioden. Saudi-Arabia var verdens største våpenimportør i perioden og sto for 12 prosent av den internasjonale importen.

Russland er verdens nest største eksportør, med en femdel av verdens våpenleveranser. Landet mistet markedsandeler og hadde en nedgang i eksporten på 17 prosent, delvis på grunn av redusert import av India og Venezuela. Over halvparten av Russlands våpeneksport gikk til India, Kina og Vietnam.