Kritiserer dødstall i Irak-studie

En studie av antall sivile dødsfall i krigen i Irak har vekket oppsikt. Forskerne bak studien hevder at over 600 000 sivile irakere har mistet livet siden krigen begynte. Nå møter studien kritikk.

Det prestisjetunge tidsskriftet The Lancet publiserte onsdag studien som leverte oppsiktsvekkende høye tall på sivile dødsfall i Irak-krigen så langt.

Undersøkelsen, som er foretatt av irakiske leger i samarbeid med epidemiologer ved Johns Hopkins-universitetet i USA, hevder at mellom 426 369 og 793 663 irakere har dødd som følge av vold mellom mars 2003 og juli 2006.

Forskerne fremholder 600 000 dødsfall som et anslag.

Det er det høyeste anslaget av irakiske dødsfall noensinne. For eksempel er tallet 20 ganger større enn det president George W. Bush oppga i en tale i desember.

Tallene som publiseres i studien i The Lancet er også tolv ganger høyere enn de rundt 50 000 dødsfallene som er registrert av den britiskbaserte databasen Iraq Body Count.

Spinkelt grunnlag

Nå møter studien kritikk. Ved nærmere lesning viser det seg at studien er basert på et ganske spinkelt statistisk grunnlag, nærmere bestemt 547 konkrete dødsfall.

De resterende dødsfallene er basert på spørreundersøkelser, og å ekstrapolere ut fra dette antallet. (Ekstrapolere innebærer å beregne ukjente størrelser ut fra størrelser en kjenner.)

Forsker ved seksjon for demografi og levekårsforskning på Statistisk sentralbyrå (SSB), Helge Brunborg, mener det er en del problemer forbundet med å bruke denne metoden.

- Man spør et lite antall husholdninger om hvor mange som er drept, og blåser det voldsomt opp slik at de skal representere millioner av husholdninger. Folketallet i Irak er cirka 30 millioner. I Norge, der folkemengden er på bare 4,5 millioner, bruker vi vanligvis utvalg på 5 000 og mer for å tallfeste fenomener som er mye vanligere enn dødsfall, sier Brunborg til Klassekampen.

Powered by Labrador CMS