Sivile ingeniører som leverer tjenester til Forsvaret, kan være et utsatt mål i en krigssituasjon, advarer forsker Cecilie Hellestveit. Hun etterlyser avklaringer fra myndighetene.
Sivile ingeniører som leverer tjenester til Forsvaret, kan være et utsatt mål i en krigssituasjon, advarer forsker Cecilie Hellestveit. Hun etterlyser avklaringer fra myndighetene.

Hellestveit advarer om at sivilt ansatte kan bli militære mål i Norge

Sivilt ansatte kan bli militære mål i Norge i en potensielt væpnet konflikt, advarer forsker Cecilie Hellestveit. Forsvarsdepartementet sier de jobber med en veileder om temaet.

Det er på høy tid at Norge avklarer hvordan det sivile samfunnet vil bli eksponert dersom et annet land angriper mål på norsk territorium, sier forsker Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet til Dagens Næringsliv.

– Når Russland angriper store deler av Ukrainas strømforsyningssystem, er det en del av dette som er ren sivil infrastruktur. Men i den grad strømnettet også har en klar militær funksjon, vil det være et lovlig mål, et militært mål. Og det er vi nødt til å begynne å tenke på, sier Hellestveit.

Kan tro de har en sivil jobb

Hun påpeker at en rekke sivile ansatte leverer tjenester til Forsvaret. Dataingeniører kan eksempelvis tro at de har en helt sivil jobb, men så blir de plutselig militære mål, advarer hun. Hun påpeker også at det er myndighetenes ansvar å informere slike sivile ansatte om konsekvensene av en slik potensielt scenario.

Og dette jobber nå Forsvarsdepartementet med, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Forsvarsdepartementet arbeider for tiden med å avklare disse problemstillingene og tar sikte på å utgi en veileder i løpet av kort tid, sier han til DN.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS