- Kreftprognose kan ses på telomerene

Hvor korte telomerene er hos menn med prostatakreft kan ha betydning for prognosen, viser ny studie.

Telomerlengde er en markør for biologisk alder, den påvirker hvor fort celler eldes. 

Telomerene befinner seg ytterst på kromosomene: DNA-tråder i cellekjernen, der de bidrar til å beskytte genmaterialet vårt. Samtidig slites de og blir kortere med alderen.

Kreftceller kjennetegnes ved å ha korte telomerer.

Nettopp hvor korte de er fra celle til celle kan være en avgjørende faktor for sykdomsprognosen til den enkelte pasient, ifølge ny forskning fra amerikanske Johns Hopkins Medicine.

- Menn med en kombinasjon av ulike telomerlengder i kreftceller, og i kortere telomerer i celler i vev rundt, hadde større sannsynlighet for å få spredning og dø raskere av prostatakreften, sier professor Elizabeth Platz i en pressemelding.  (forskning.no/arg)