Overlege Åslaug Helland ved Oslo universitetssykehus omtaler resultatene som bemerkelsesverdige overfor Dagens Medisin. (Illustrasjonsbilde: Puwadol Jaturawutthichai, Shutterstock, NTB scanpix)
Overlege Åslaug Helland ved Oslo universitetssykehus omtaler resultatene som bemerkelsesverdige overfor Dagens Medisin. (Illustrasjonsbilde: Puwadol Jaturawutthichai, Shutterstock, NTB scanpix)

Immunterapi ga lengre liv til lungekreft-pasienter

En av fem lungekreftpasienter som ble behandlet med immunterapi, er fortsatt i live etter fem år. Det viser nye resultater som ble lagt frem på kreftkonferansen ASCO i Chicago, melder Dagens Medisin.

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv. I 2016 døde 2234 kvinner og menn av lungekreft i Norge.

Det er bare én prosent som overlever i fem år etter at diagnosen stilles, dersom de har spredning.

Nå viser resultater fra en ny immunterapi-behandling at hele 23 prosent av lungekreftpasientene var i live etter fem år, melder Dagens Medisin.

Dette gjaldt pasienter med ikke-småcellet lungekreft som fikk en ny immunterapi, og som ikke hadde fått behandling med kjemoterapi tidligere.

Studien er gjort av et team forskere fra mange ulike land, men hovedforskeren er Edward B. Garon fra David Geffen School of Medicine ved University of California.

Forskningen er ennå ikke fagfellevurdert og publisert i noe tidsskrift, men ble presentert på den store kreftkonferansen ASCO i USA.

Litt dårligere etter cellegift

Resultatene gjelder deltakere som testet ut legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) i den såkalte KEYNOTE-studien. Den er en av de første studiene på dette virkestoffet.

For pasienter som hadde fått kjemoterapi tidligere, var resultatene ikke fullt så gode. Her var 15 prosent av deltakerne fortsatt i live etter fem år.

Overlege Åslaug Helland ved Oslo universitetssykehus har ikke vært med på studien, men omtaler resultatene som bemerkelsesverdige overfor Dagens Medisin, som dekker konferansen.

Styrker tidligere funn

Også andre studier har vist at immunterapi på ikke-småcellet lungekreft har god og langvarig effekt på pasientene.

Dette er en etablert behandling, men studien styrker tidligere funn, kommenterer Helland.

Dagens Medisin opplyser som mulig interessekonflikt at Åslaug Helland har mottatt honorarer og forskningsstøtte, samt har vært rådgiver for en rekke legemiddelfirmaer.

Ikke-småcellet lungekreft er vanligst

I Norge er lungekreft den nest hyppigste kreftformen hos menn, og den tredje vanligste blant kvinner. Forekomsten øker blant begge kjønn, men mest hos kvinner.

Det skilles hovedsakelig mellom to former for lungekreft, småcellet og ikke-småcellet.

Ikke-småcellet lungekreft er den vanligste formen og utgjør omtrent 85 prosent av tilfellene. Denne kreftformen har flere undergrupper.

Småcellet lungekreft er den mest aggressive lungekrefttypen og sprer seg ofte raskt.

Overlevelsen varierer

Overlevelsen av lungekreft avhenger veldig av hvor tidlig den oppdages. For alle stadier sett under ett overlevde 16,8 prosent for kvinner og bare 12 prosent for menn i fem år, såkalt fem års relativ overlevelse.

Hvis den oppdages tidlig, i stadium en og to, er prognosen bedre. Her var fem års overlevelse 50,5 prosent for kvinner og 40,2 prosent for menn.

Langtidsoverlevelsen av ikke-småcellet lungekreft er opptil 65 prosent blant opererte pasienter om den oppdages tidlig. Med spredning er langtidsoverlevelsen bare én prosent.

For småcellet lungekreft er langtidsoverlevelsen ved begrenset sykdom 15 prosent. Ved spredning er den 0-1 prosent.

Tallene er fra Kreftregisteret, og gjelder for perioden 2007 til 2011.

Les mer om lungekreft her, på Kreftlex.no.

Powered by Labrador CMS