En ny studie viser at kreftoverlevende har større risiko for å utvikle alvorlig sykdom hvis de smittes med koronaviruset.
En ny studie viser at kreftoverlevende har større risiko for å utvikle alvorlig sykdom hvis de smittes med koronaviruset.

Kreftpasienter er mer utsatt for alvorlig covid-19-sykdom

En ny britisk studie viser at personer som har overlevd kreftsykdommer har større fare for å bli alvorlig syke hvis de smittes av koronaviruset.

Den omfattende studien omfatter 108 215 tidligere kreftpasienter og en kontrollgruppe på hele 523 541 personer som ikke har hatt kreft, skriver Dagbladet.

Forskerne mener studien viser at de som har overlevd kreft trolig løper større risiko for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp hvis de blir smittet med covid-19.

Studien er imidlertid ikke fagfellevurdert (kvalitetssikring av forskningen fra flere andre eksperter), noe som er en svakhet.

Studien viser at kreftoverlevere har en lang rekke underliggende sykdommer som er kjente risikofaktorer, som diabetes, astma og andre luftveissykdommer, hjertesykdommer, nevrologiske sykdommer og nyre- og leversykdommer.

Det finnes ikke norske tall på dette, men Kreftforeningen er med på å finansiere en felles nordisk studie om kreft og korona.

Powered by Labrador CMS