Veterinærinstituttet får ny leder i dag

1.2 2017 09:47

gaute_lenvik_foto_eivind_rohne.jpg

Gaute Lenvik tiltrer som ny administrerende direktør ved Veterinærinstituttet i dag, 1. februar.

I dag tiltrer Gaute Lenvik (46) som ny administrerende direktør ved Veterinærinstituttet. Lenvik kommer fra stillingen som direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

– Bioøkonomien byr på store vekstmuligheter for Norge. En forutsetning for dette er god helse og dyrevelferd, noe vi lett tar for gitt her i landet. Et godt og kompetent Veterinærinstitutt er viktig for å bevare den gode helsetilstanden vi har i Norge, mener Gaute Lenvik.

Gaute Lenvik har tidligere vært administrerende direktør i NHO Mat og Landbruk og i NHO Mat og Bio før han kom til sin nåværende stilling i NHO Mat og Drikke. Før dette var Lenvik ansatt som avdelingsdirektør og konstituert ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet med ansvar for forsknings-, innovasjons- og regionalpolitikken. Her var han sentral i omstillingen av instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren innen mat- og veterinærfagene.

– Nå ser jeg fram å ta fatt på oppgave og bli enda bedre kjent med Veterinærinstituttet som jeg tidligere har fulgt fra utsiden. Jeg har stor respekt for den kompetansen som finnes i organisasjonen og den nøkkelrollen instituttet har innen helse- og velferdsutfordringer for fisk, dyr, menneske og miljø, sier Lenvik.

Han legger til at flyttingen til Ås i 2019 blir et stort løft som vil gi et fantastisk utgangspunkt for det fremtidige arbeidet. 

Annonse