Nytt fra akademia

– Strammere budsjett krever tydeligere prioriteringer

12.10 2017 11:24

dag_rune_olsen.jpg

Dag Rune Olsen er særlig fornøyd med satsingen på marin forskning, og at regjeringen setter av 10 millioner til videre utgreiing av et nytt bygg for samlokalisering av forskningsmiljøene i Bergen.

– Med et stramt budsjett burde regjeringen prioritert utdannings- og forskningssatsinger som får stor betydning for norsk omstilling, sier rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen, om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

– Regjeringen har selv pekt på at satsing på at forskning og utdanning som tilfører samfunnet kunnskap av høy internasjonal kvalitet, er en oppskrift som virker i omstillingstider. Det er bra at regjeringen prioriterer åpne konkurranse-arenaer for forskning, slik som frie forskningsmidler, EU-midler og ordningen med støtte for fremragende forskningssentre og innovasjonsmiljøer, sier rektoren.

Han minner likevel om at vi ennå har mye å gå på når det gjelder å prioritere forskning og utdanning i Norge.

– Jeg skulle gjerne sett at regjeringen satset enda mer på studieplasser og rekrutteringsstillinger innen de marine fagene. De norske investeringene i forskning og innovasjon ligger under gjennomsnittet blant OECD-landene, og langt bak nordiske. Den offentlige satsingen på forskning må fortsatt styrkes for å holde tritt med utviklingen i andre land, sier Olsen.