Kunnskapsminister Henrik Asheim gleder seg over at det er flere norske aktører som har lykkes med store søknader. (Foto: Marte Garmann)
Kunnskapsminister Henrik Asheim gleder seg over at det er flere norske aktører som har lykkes med store søknader. (Foto: Marte Garmann)

Norsk forskning får rekordstøtte fra EU

Norske bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsmiljøer har nå hentet ut rundt 4,6 milliarder kroner fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

Fra forrige opptelling og til nå gjør norske forsknings- og innovasjonsaktører det markant bedre i konkurransen om EU-midler. Regjeringen har satt som ambisjon at norske aktører skal hente ut to prosent av totalbudsjettet i Horisont 2020. Ved siste måling lå andelen på 1,91 prosent. I juni lå andelen norske aktører hentet hjem på 1,81 prosent. Europakommisjonens database over søknader til rammeprogrammet oppdateres tre ganger årlig.

– Målrettet jobbing over lang tid gir resultater. Regjeringens ambisjon er at vi skal nå en returandel på 2,0 prosent, og vi ligger tett opp til det målet. Spesielt gledelig er at det er flere aktører som har lykkes med store søknader. Det er bare å gratulere! sier kunnskapsminister Henrik Asheim.