Leiv Lunde ny direktør ved Fridtjof Nansens Institutt

Leiv Lunde overtok i går som direktør ved Fridtjof Nansens Institutt på Lysaker.

I forbindelse med tiltredelsen sier Lunde at “temaene FNI arbeider med er relevante for mange av verdens utfordringer, og er samtidig ytterst aktuelle for norske interesser og hva Norge kan bidra med regionalt og globalt. Tematikken må hele tiden utvikles videre, men instituttet skal fortsette å levere uavhengig og anvendbar forskning med solid akademisk forankring”.

Fridtjof Nansens Institutt er en forskningsstiftelse med hovedfokus på internasjonalt miljø-, ressursforvaltnings- og energisamarbeid. Ved siden av forskningsvirksomheten har FNI også til oppgave å forvalte eiendommen Polhøgda på Lysaker, Fridtjof Nansens hjem og arbeidssted.