Nytt fra akademia

Fafo arrangerer seminar om fagbrev og jobb i barnehage

14.2 2017 14:19

barne-ungdomsarbeider.jpg

Hvordan blir fagkompetansen til barne- og ungdomsarbeiderne brukt i hverdagen, i barnehager, skole og skolefritidsordning? spør Fafo-forskere.

«Alle» er enige om at fagbrev er bra. Men barne- og ungdomsarbeiderne ser ikke ut til å få brukt sin kompetanse fullt ut. Dette kommer fram i en ny rapport fra Fafo som presenteres på et frokostseminar onsdag 15. februar, som starter 08.30.

En spørreundersøkelse blant oppvekstsjefer i norske kommuner i 2015 viste bred enighet om at kvaliteten i tilbudet til barn og unge vil øke dersom flere ansatte får fagbrev. Hvordan brukes så fagkompetansen til barne- og ungdomsarbeiderne i hverdagen, i barnehager, skole og skolefritidsordning? 

Mye tyder på at barne- og ungdomsarbeideren er en underbrukt ressurs. Faget har et klart potensial for å etablere seg, og få en tydelig relevans for arbeid med barn og unge. Samtidig ser det ut som om det er langt fram før det kan sies at barne- og ungdomsarbeiderne får en sterk forankring. 

Det er opp til den enkelte barnehage og skole/SFO å definere arbeidsoppgavene. Og selv om fagarbeiderne får mer ansvar og blir møtt med større forventninger enn assistenter uten fagbrev, viser undersøkelsen at det blir gjort få organisatoriske endringer for å synliggjøre kompetansen.

Den nye rapporten “Gjør fagbrevet en forskjell? Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole” er skrevet på oppdrag fra Fagforbundet, og vil bli offentliggjort på seminardagen.

På seminaret vil Fafo-forskerne Mona Bråten og Anna Hagen Tønder presentere rapporten, og deretter blir det kommentarer ved: 

  • May-Britt Sundal, 1.nestleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet
  • Katrine S. Teigen, Spesialrådgiver utdanning i KS
  • Hege Sevatdal, Seksjonssjef for barnehager, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune

Seminaret strømmes. Se direktesendingen på Fafo-tv