Nytt fra akademia

Akademisk utdanning gir unge dårlig økonomi

27.2 2014 05:05

En undersøkelse gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) viser at høyere utdanning et stort tapsprosjekt på kort sikt, skriver Universitas.

I undersøkelsen har de fulgt 10 000 ungdommer fra videregående skole og ut i arbeid og studier. De har sammenlignet lønnsnivået blant fulltidsarbeidende 25-åringer med ulik utdanningsbakgrunn.

Ansiennitet og arbeidserfaring har langt større innvirkning på lønnsnivå enn en akademisk grad, og rapporten konkluderer med at fagbrev er den sikreste veien til arbeid og god lønn i ung alder.

– Vi fant at de nyutdannede akademikerne har et relativt beskjedent lønnsnivå, sier Eifred Markussen, rapportens forfatter.

Annonse