Kortere sykemeldinger

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) har ført til kortere sykmeldingsperioder og lavere nivå for uførepensjonering i bedrifter med en slik avtale.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har sett på utviklingen av sykefravær før og etter innføringen av avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Over 13.000 personer har blitt fulgt fra 1992 til 2004. Resultatene tyder på at IA-bedriftene har lyktes med å skape et inkluderende arbeidsmiljø, ifølge STAMIs rapport.

Sykmeldingstilfellene for personer ansatt i en IA-bedrift var gjennomsnittlig kortere enn for ansatte i bedrifter uten avtale. Nivået for uførepensjonering var også vesentlig lavere for IA-personene, enn for de øvrige.

Øker med alder

- Dette samlede mønsteret kan ha sammenheng med at man har lyktes i å skape et inkluderende arbeidsmiljø i IA-bedriftene, sier Knut Skyberg, forsker ved STAMI.

Det totale antall nye sykmeldingstilfeller har økt for personer i både IA-bedrifter og bedrifter uten avtale. Imidlertid har det vært sterkest økning for IA-personene.

- Det er verdt å merke seg at vi har fulgt de samme personene over en periode på 11 år, og det er kjent at sykefraværet øker med alder. Det er særlig for eldre arbeidstakere at det har vært en økning i sykefraværet, sier Skyberg.

Fraværsprosent

I debatten rundt IA-avtalen fokuseres det i stor grad på om sykefraværet har gått ned, og dette blir ofte brukt som et kriterium for om man har klart å skape et mer inkluderende arbeidsliv.

Skyberg mener fraværsprosenten alene er lite egnet suksesskriterium for vurderinger av avtalens målsettinger og resultatet.

- IA-avtalen skal hindre at syke og eldre blir ekskludert fra arbeidslivet, og er ment å bidra til bedrifters tilrettelegging for og inkludering av flere eldre og syke, samt utsette uførepensjonering, sier Skyberg.

- Når vi skal se på om man har lyktes med å skape et mer inkluderende arbeidsliv, kan vi ikke bruke fraværsprosenten alene som et måletall på at vi har lyktes. Virkeliggjøres disse målene vil fraværet ikke synke, men heller øke, fortsetter han.

(NTB)

Powered by Labrador CMS