Snakk bedre - bruk hendene

Det er ikke bare franskmenn og italienere som veiver med armene og vifter med hendene når de snakker. Men dette kroppsspråket er ikke til særlig nytte for tilhørerne. Håndbevegelsene hjelper den som snakker med å huske bedre og bruke flere ord og uttrykk.

"Elena Nicoladis."
"Elena Nicoladis."

Gestikulering hjelper oss i snakkeprosessen, skal vi tro psykologer ved University of Alberta i Canada. De testet tospråklige barn som fortalte samme historie på begge språk - og fikk overraskende resultater.

- Barna gestikulerte mye mer når de fortalte historien på språket de kjente best, sier dr. Elena Nicoladis.

Disse funnene kom uventet på forskerne.

- Vi trodde barna ville bruke mer håndbevegelser til hjelp for å kommunisere i språket de var svakest i.

Henter ut språk og minne

Håndbevegelsene er forbundet med tilgang til hukommelse og språkkunnskaper, mener Nicoladis.

- I utgangspunktet trodde vi bevegelsene betydde noe i seg selv. Men det virker som håndbevegelsene hjelper deg å huske deler av historien. De gir deg tilgang til mer av hukommelsen og språket så du kan gjenfortelle mer av historien.

Også andre undersøkelser tyder på at kroppsbevegelser hjelper på hukommelsen. Å tromme med fingrene eller spille luftgitar til en melodi får oss til å huske den bedre - som vi har skrevet om tidligere.

Hjelper ikke tilhørerne

Forskning har tidligere vist at håndbevegelser ikke hjelper den andre personen til å forstå særlig mer av det som blir sagt.

Gestikuleringen gir lite informasjon og understreker bare det som alt er sagt, og håndsignalene huskes som regel ikke av mottakeren i etterkant.

Det virker som håndbevegelsene først og fremst er et hjelpemiddel for den som snakker, ikke for den som lytter.

Jenter gestikulerer mer

Foreløpige resultater fra den canadiske undersøkelsen viser også at jenter i åtte-ti-årsalderen brukte hendene mer og kunne gjenfortelle mer av handlingen i en tegnefilm enn gutter i samme alder.

Fra før er det kjent at jenter utvikler språkkunnskaper raskere enn gutter.

En annen Nicoladis-studie, av kinesiske kvinner og menn som snakker engelsk, bekrefter kjønnsforskjellen: Kvinner som snakket mer flytende enn menn gestikulerte også mer.

Enklere å snakke med hendene

Disse funnene kan bli nyttige for folk som har problemer med å snakke og gjøre seg forstått, mener den canadiske psykologen.

- Hvis du er i en situasjon hvor det er viktig å få fram ordene og du har vanskeligheter, kan det være til hjelp å begynne å gestikulere, anbefaler Elena Nicoladis.

Powered by Labrador CMS