Ikke helsefarlig å bruke mobil

Et utvalg av eksperter er kommet fram til at det ikke er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefon. Ekspertene anbefaler likevel å være varsom ved bruk.

Publisert

Joda, du har hørt det før. Forskerne strides nemlig om effekten av mobiltelefonbruk. Den ene måneden er det en rapport som mener å ha påvist at bruk av mobilen gir deg kreft, den neste måneden er det ingen fare.

Nå har imidlertid et ekspertutvalg med representanter fra de fremste institusjonene i Norge bekreftet det Teknologirådet fortalte i en rapport i fjor sommer.

Og konklusjonen er mer antydende enn bastant:

Ut fra dagens kunnskap er det ingenting som tyder på at bruk av mobiltelefon er helseskadelig, men det utelukkes ikke at helseeffekter kan forekomme.

Ekspertutvalg

Ekspertutvalget ble opprettet av Statens strålevern i fjor høst etter anmodning fra Helsedepartementet. Utvalget skulle vurdere mulige helseeffekter ved bruk av mobiltelefoner.

I en rapport som legges fram onsdag, konkluderer utvalget med at det ut fra dagens kunnskap ikke er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefoner eller å oppholde seg i nærheten av basestasjoner.

Utelukker ikke effekter

Det utelukkes likevel ikke at enkelte helseeffekter kan forekomme. Dette er vanskelig å påvise, fordi det i mange tilfeller kan ta mange år fra en påvirkning finner sted til en eventuell sykdom viser seg. Og mobiltelefoner har jo ikke spesielt lang historie.

Derfor anmoder ekspertene om at vi fortsatt er varsom ved bruk av mobiltelefoner, spesielt gjelder dette barn og ungdom.

Ekspertutvalget er ledet av Gunnar Brunborg fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og består av eksperter fra flere sykehus, Statens strålevern, Kreftregisteret og høyskoler og universitet.