- Klonemat er trygg

Melk og kjøtt fra klonede dyr er trygg menneskemat, mener amerikanske Food and Drug Administration (FDA). De ber likevel produsenter om å holde igjen.

Publisert

Kjøtt og melk fra klonet kveg, svin og geiter er like trygg mat som fra vanlige dyr. Det er konklusjonen til et utkast fra amerikanske Food and Drug Administration (FDA).

Det samme gjelder dyr som er avkom av klonede dyr.

Klonmat på ditt bord

Klonmat har du på bordet allerede, dersom du spiser mat som jordbær. I likhet med mange andre planter sprer nemlig jordbærplanter seg gjennom å sende avleggere som er kloner av den opprinnelige planten.

Kloning kan være en god måte å gi bedre avlinger på, og derfor brukes kloning av planter som poteter og epler i en viss utstrekning.

Animalsk klonmat er imidlertid en ganske annen sak. Dersom vi setter den velkjente (men viktige) debatten om “tukling med skaperverket” til side en stund, er det nok av andre grunner til å være nøkterne.

Kloning medfører smerter og helseproblemer for de fleste av dyrene som klones, noe som gjør kloning til et etisk vanskelig spørsmål. En annen grunn til varsomhet er tvil om hvorvidt matvarer fra klonede husdyr er egnet som menneskekost.

- Klonmat er trygg

Nå mener amerikanske Food and Drug Administration (FDA) at man kan være tilstrekkelig sikre på at slik mat ikke er utrygg for mennesker.

- På grunnlag av FDAs analyse av hundrevis av fagfellevurderte publikasjoner og andre undersøkelser av helse og matkomposisjonen av kloner og deres avkom, mener utkastet til risikovurdering at kjøtt og melk fra kloner og deres avkom er like trygt som mat vi spiser hver dag, sier Stephen F. Sundlof ved FDAs senter for veterinærmedisin i en pressemelding.

Sundlof mener videre at “Kloning ikke utgjør noen spesiell risiko” sammenlignet med andre teknikker for assistert reproduksjon som brukes i amerikansk landbruk.

"Klonsauen Dolly sammen med sitt første lam, Bonnie. Foto: Roslin Institute."
"Klonsauen Dolly sammen med sitt første lam, Bonnie. Foto: Roslin Institute."

Vurderingen var gjort i samråd med uavhengige eksperter på kloning og dyrehelse, som stilte seg bak FDAs metoder og konklusjoner.

Ikke Dolly

Kjøtt og melk fra storfe, svin og geit.

Ironisk nok, ettersom sauen Dolly var historiens første klon-superstjerne, anbefaler ikke FDAs utkast til retningslinjer at man går god for at produkter fra klonsauer er trygge for mennesker. Årsaken skal være manglende forskningsmateriale på sauer.

Det er verdt å understreke at FDAs retningslinjer er et utkast, og at de av den grunn anbefaler produsenter å holde seg i ro inntil videre.

- Vi fortsetter å be klonprodusenter og opprettere om å frivillig avstå fra å introdusere matvarer fra disse dyrene i handelen slik at vi har muligheten til å vurdere publikums kommentarer og få gitt ut en endelig versjon av dokumentet, sier Sundlof.

Teori og praksis

Et viktig spørsmål er selvfølgelig si hva dette vil si i praksis.

Kloning er ekstremt dyrt, så enhver matprodusent som har ambisjoner om å ikke gå dundrende konkurs vil bruke klonene på samme måte som man bruker andre dyre dyr med attraktive egenskaper: Som avlsdyr.

Det betyr at kjøttet eller melka til amerikanere ikke vil komme fra klonede griser eller kviger, men til nød fra et fe som har en klonet superokse som pappa (eller beste- eller oldefar).

Leder i i Bioteknologinemnda Lars Ødegård sier at denne saken ikke har vært diskutert i Bioteknologinemnda.

Ødegård sier videre at kloning av pattedyr ikke er tillatt i Norge, men at det kan gis dispensasjon for kloning til medisinsk virksomhet. Det kan imidlertid ikke gis dispensasjon for kloning til avl eller for eksempel kjøttproduksjon.