Disse vinmarkene, i nærheten av byen Beaune i Burgund, forteller om klimaendringer, ifølge en gruppe forskere. (Foto: Olivier Duquesne via Flickr / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) Licence)
Disse vinmarkene, i nærheten av byen Beaune i Burgund, forteller om klimaendringer, ifølge en gruppe forskere. (Foto: Olivier Duquesne via Flickr / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) Licence)

Vin vitner om klimaendringer

I en by i Burgund finnes nedtegnelser om vinhøsten helt tilbake til 1354. De gamle dataene antyder at været virkelig har gått bananas de siste 30 årene.

Publisert

Det tuller ikke med vin, i Burgund i Frankrike. Distriktet har vært en prominent produsent av drikken siden middelalderen. Og slikt setter også skriftlige spor, som ennå eksisterer i arkiver over gamle dokumenter.

For eksempel finnes det informasjon om tidspunktet for starten på innhøsting av druer. Denne datoen var nemlig ikke opp til hver bonde, men ble bestemt av myndighetene i området.

Disse tidspunktene kan igjen si noe om klimaet. Druer er svært følsomme for temperatur og nedbør, og været igjennom våren og sommeren påvirker tidspunktet hvor klasene er modne for plukking.

Nå har en gruppe forskere brukt mange gamle dokumenter fra byen Beaune til å sette sammen en kontinuerlig serie av innhøstingsdatoer i området, fra 1354 til 2018.

Høster tidligere

Resultatene viser en klar tendens: Det skjer noe rundt midten av 1980-tallet.

I de 633 årene fra 1354 til 1987, ligger gjennomsnittsdatoen for starten på innhøstingen på 28. september. Men så skjer det et brått skifte.

I de 30 årene fra 1988 til 2018 begynner plukkingen gjennomsnittlig 13 dager tidligere, den 15. september.

Forskerne har gått igjennom mange ulike dokumenter for å finne datoene for starten på druehøsten. Dette er en side fra regnskapet til Notre-Dame-kirka i Beaune, fra 1385. (Foto: Archives Départementales de la Côte d'Or, 2918/24, Thomas Labbé)
Forskerne har gått igjennom mange ulike dokumenter for å finne datoene for starten på druehøsten. Dette er en side fra regnskapet til Notre-Dame-kirka i Beaune, fra 1385. (Foto: Archives Départementales de la Côte d'Or, 2918/24, Thomas Labbé)

Dataene viser også at årene med ekstremt tidlig innhøsting var spredt ujevnt utover århundrene.

21 av ekstrem-årene lå i perioden mellom 1354 og 1719, mens bare fire befant seg mellom 1720 og 1987. Derimot finner vi hele åtte svært tidlige innhøstinger i løpet av de siste 30 årene. De blir stadig vanligere. Siden 2011 har fem av åtte år hatt ekstremt tidlig innhøsting.

Alt i alt peker Beaune-serien mot at supervarme somrer pleide å være ekstremhendelser, men at de nå er blitt den nye normalen, skriver Thomas Labbé fra universitetet i Leipzig og kollegaene i forskningstidsskriftet Climate of the Past.

Referanse:

T. Labbé, C. Pfister , S. Brönnimann, D. Rousseau , J. Franke & B. Bois, The longest homogeneous series of grape harvest dates, Beaune 1354–2018, and its significance for the understanding of past and present climate, Climate of the Past. Sammendrag.