Vil redde IPCCs troverdighet

I januar ble det avdekket en pinlig feil i klimapaneles siste rapport. - Når feilen ble oppdaget, ble den håndtert på en fullstendig forferdelig måte, sier IPCCs tidligere leder Robert Watson.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Himalaya. (Foto: NASA/Wikimedia Commons)
Himalaya. (Foto: NASA/Wikimedia Commons)

InterAcademy Council (IAC)

InterAcademy Council (IAC) er en internasjonal organisasjon av vitenskapsakademier som ble opprettet for å produsere rapporter om vitenskapelige, teknologiske og helserelaterte tema, knyttet til de store globale utfordringene i verden.

I dag er det 18 medlemmer i organisasjonens styre, satt sammen av presidenter fra 15 vitenskapsakademier og tilsvarende organisasjoner.

Les mer om IAC her.

Han sikter til den forrige IPCC-rapportens påstand om at isbreene i Himalaya kan forsvinne helt innen 2035.

Påstanden var ikke fundert i vitenskapelige publikasjoner, men hentet fra det populærvitenskapelige magasinet New Scientists intervju med en indisk breforsker.

Du kan lese en egen sak om tabben her.

IPCC fikk blant annet kritikk for at feilen ikke blei retta med en gang, før det store klimamøtet i København i desember 2009.

Ifølge den britiske avisa The Times ventet IPCCs nåværende leder Rajendra Pachauri i to måneder før feilen ble korrigert - og da først etter betydelig trykk fra mediene.

Uavhengig komité

Robert Watson ledet IPCC fra 1997 til 2002, og foreslår nå at IPCC utvikler et etisk regelverk samt mekanismer for å rette feil raskt.

Den 15. juni snakket han til en uavhengig komité som har fått i oppgave å finne ut hvordan troverdigheten til klimapanelet kan bedres etter den siste tidas avsløringer og kritikk.

Det er FNs generalsekretær og IPCCs nåværende leder som har bedt organisasjonen InterAcademy Council (IAC) om å gjøre en uavhengig vurdering av klimapanelets prosesser og prosedyrer.

IAC er en paraplyorganisasjon for forskjellige nasjonale vitenskapsakademi rundt om i verden (se faktaboks til høyre).

Egen nettside

Komiteen består av et panel på 12 personer ledet av Harold Shapiro, tidligere president ved Princeton University i New Jersey i USA.

De skal se på alle aspektene ved IPCCs arbeid med klimarapporter, inkludert bruken av litteratur som ikke er fagfellevurdert og hvordan ulike faglige synspunkt reflekteres.

Mye av IAC-komiteens arbeid er åpent tilgjengelig på en egen nettside, inkludert lydfiler fra møter og diskusjoner.

- Amatørmessig organisert

- IPCC trenger mekanismer for å gjøre korrigeringer raskt. Dette er det nødvendig å se veldig nøye på, sa Watson under komiteens møte 15. juni, ifølge tidsskriftet Nature.

Klimaforsker Hans von Storch fra Institute for Coastal Research i Geesthacht i Tyskland mener på sin side at IPCC er “amatørmessig organisert” på dette punktet.

- IPCC var ikke forberedt på at noen ville komme opp med kritikk som kunne bli oppfattet som troverdig, kommenterer han ifølge Nature.

Etterlyser etisk regelverk

På samme tid som feilen med Himalaya-isbreene ble avdekket, ble IPCC-leder Pachauri anklaget for å profitere på sitt arbeid fordi instituttet han er direktør for, Energy and Resources Institute i New Delhi, har forbindelser til selskaper som kan tjene på klimatiltak.

IPCC-leder Rajendra Pachauri. (Foto: Wikimedia Commons, se lisens her)
IPCC-leder Rajendra Pachauri. (Foto: Wikimedia Commons, se lisens her)

Ifølge Natures rapport fra IAC-komiteens møte er det mange som har foreslått at IPCC utvikler et etisk regelverk for sine funksjonærer for å unngå inntrykk av interessekonflikter i framtida.

Det skal være gode sjanser for at dette kan bli inkludert i komiteens anbefalinger.

Leverer rapporten i slutten av august

Nå skal IAC-komiteen møtes én gang til i juli, før rapporten lages og leveres til IAC for fagfellevurdering. Den endelige rapporten skal leveres til FN i slutten av august.

IPCC er allerede i gang med sin neste klimarapport, AR5, og planen er å følge samme prosess som tidligere. Det kan likevel hende at noen av anbefalingene fra IAC-komiteen blir tatt med i arbeidet.

Neste plenumssesjon for IPCC, som har mulighet til å gjøre strukturelle endringer i prosessen, finner sted i oktober i Busan i Sør-Korea.

Kilder/lenker:

InterAcademy Council: Review of the IPCC

Nature: How to improve the IPCC

Nature: IPCC flooded by criticism

timesonline.co.uk: Climate chief was told of false glacier claims before Copenhagen

IPCC: Pressemelding som annonserte at IAC-gjennomgangen av IPCC (PDF)

Powered by Labrador CMS