Når planter visner og trær råtner, så gjør sopp og bakterier det organiske materialet om til CO2 og næring. (Foto: Nigel Downer, Science Photo Library)
Når planter visner og trær råtner, så gjør sopp og bakterier det organiske materialet om til CO2 og næring. (Foto: Nigel Downer, Science Photo Library)

– Vi må tenke nytt om hvordan sopp og bakterier påvirker klimaet

Svenske og amerikanske forskere mener klimamodeller må skrives om. Norsk ekspert er kritisk.

Forskerne mener å ha motbevist tradisjonelle oppfatninger om hvordan sopp og bakterier gjør om visne planter og råtne trær til CO2 og næring.

Den tradisjonelle oppfatningen er at organisk materiale av høy kvalitet, som blader med lettoppløselige sukkerarter, først og fremst brytes ned av bakterier. Mens materialer med lavere kvalitet, som cellulose og lignende som finnes i treverk, først og fremst brytes ned av sopp.

Disse tradisjonelle oppfatningene er altså helt feil, mener forskerne.

Opp-ned

– I sterk kontrast til forventningene fant vi ingen kobling mellom organisk materiale av høy kvalitet og bakterienes bidrag i nedbrytningen. Vi fant derimot en sterk antydning om det motsatte, sier Johannes Rousk, som forsker på mikrobiologisk økologi ved Lunds universitet.

Rousk mener dessuten å ha snudd opp-ned på en annen tradisjonell oppfatning: Nemlig at bakterienes nedbrytning lekker mer CO2 og næring til miljøet enn soppenes nedbrytning.

– Tendensen var heller den motsatte, sier Johannes Rousk i en pressemelding.

Studien er et samarbeid mellom Lunds Universitet i Sverige og University of New Hampshire i USA, og har benyttet data samlet inn over en 23-årsperiode fra delstaten Massachusetts. Resultatene er publisert i tidsskriftet Ecological Monographs.

Forskerne mener funnene endrer den grunnleggende forståelsen av hvordan mikroorganismer omformer kull og næringsstoffer i jorda, og at dette kan få store konsekvenser for utviklingen av klimamodeller som bruker mikroorganismer som en del av sitt datagrunnlag.

– Klimamodellene kom aldri så langt

Lars Bakken ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet mener funnene er interessante, men at forskerne bommer når de hevder at funnene vil ha store konsekvenser for utviklingen av klimamodeller.

– Dette er en interessant og grundig studie som fortjener oppmerksomhet, og den vil få det. Forfatterne presenterer det imidlertid som revolusjonerende, hvilket er en mild overdrivelse. Det er snarere en avlysning av en revolusjon som aldri har funnet sted. Så vidt jeg vet har ingen klimamodell inkludert eksplisitt simulering av sopp og bakterier i jord. Slik detaljert modellering har aldri kommet lenger enn til småskala studier, sier Bakken.

Dagens klimamodeller er grove forenklinger av de fenomener og prosesser som styrer klimaet, mener Bakken.

– En slik forenkling er helt legitim, selv om det skjærer i ørene på alle forskere som arbeider på et mer detaljert nivå, sier han.

Bakken mener den nye studien er en kalddusj for de som har argumentert for at klimamodellene bør bli mer kompliserte, og skille mellom nedbrytning som gjøres av sopp og nedbrytning som gjøres av bakterier.

– Dette er godt nytt for klimaforskerne. De kan fortsette å dyrke sin uvitenhet om mikrobiell økologi og fysiologi. Men det er dårlig nytt for en del mikrobielle økologer, som i en periode har trodd at «noko vidunderleg skal skje» — og at mikrobiologien skulle spille en nøkkelrolle i klimamodeller, sier Bakken.

Artikkelen ble oppdatert 14.september, klokka 08.40.

Referanse:

Johannes Rousk og Serita D. Frey, Revisiting the hypothesis that fungal-to-bacterial dominance characterizes turnover of soil organic matter and nutrients, Ecological Monographs, august 2015

Powered by Labrador CMS