Sverdfisk på vei mot Danmark

Stigende havtemperaturer har fått fisk fra varmere farvann til å flytte nordover. Det kan bety et eksotisk skifte i fiskebestanden og varsle nye tider, også på landjorda.

Forskere spår at vannet omkring Danmark vil bli så varmt at blant annet sverdfisk, ansjos og sardiner i løpet av relativt få år vil stortrives her. (Foto: S. Gardieff/Wikipedia)
Forskere spår at vannet omkring Danmark vil bli så varmt at blant annet sverdfisk, ansjos og sardiner i løpet av relativt få år vil stortrives her. (Foto: S. Gardieff/Wikipedia)

De danske farvannenes bestand av fisk som sild, torsk og rødspette står i fare for å bli skiftet ut med ansjos, sardin og sverdfisk. Det viser ny kanadisk forskning som har undersøkt fiskefangst fra hele verden gjennom de siste 40 årene.

Forskningen viser at fisk fra varmere farvann har flyttet seg nærmere polene i takt med at verdenshavene er blitt varmet opp. Også fiskene i kaldere farvann har flyktet til enda kjøligere breddegrader.

– Vi ser effekten av klimaendringene allerede nå. Vi ser en endring i den regionale fiskesammensetningen rundt på kloden. Det er en direkte konsekvens av at temperaturen i verdenshavene har steget, forteller Mark Payne, som er forsker ved DTU Aqua. Han har skrevet en følgeartikkel om forskningen i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Ansjoser trives i Nordsjøen

De kanadiske forskerne har undersøkt sammensetningen av fisk som har blitt tatt fra 1970 til 2006. Samtidig har forskerne samlet inn data omkring fiskenes foretrukne vanntemperaturer. Dermed har de sett at temperaturen har steget med én grad.

Flere varmeelskende fisk hadde kommet til i fangstene gjennom årene, mens de som liker kaldt vann, har forsvunnet.

En grad kan virke lite. Det er imidlertid mer enn nok til å skape store forstyrrelser i havets økosystemer.

– Vi ser allerede ansjos, som normalt lever i Middelhavet og langs franskekysten, som nå stortrives i Nordsjøen. Det skal ikke en særlig stor temperaturendring til før bestanden skifter dramatisk, slik at ansjosen for eksempel fortrenger de innfødte artene, sier Mark Payne.

Lite fisk i tropene

Det er ikke alle farvann som opplever nye innflyttere.

Tropene har det varmeste vannet i verden. Her står ingen andre fiskearter klare til å flytte inn når de lokale fiskene stikker av.

Det betyr at de tropiske områdene opplever en reduksjon i biologisk mangfold. Det kan føre til en nedadgående spiral, der flere og flere fiskearter forsvinner på grunn av enten skiftende temperaturer eller mangel på byttedyr.

– Det er en av de mest betenkelige konklusjonene i denne studien. Det er flere eksempler på fisk man kunne fange i tropene for 50 år siden, da vannet var kaldere, som ikke finnes der i dag, forklarer Payne.

Afrika rammes

Endringer i fiskebestanden har selvsagt stor betydning for lokale og regionale økosystemer, hvor naturen både til lands og vanns kan bli påvirket av et skifte i bestanden fra en gruppe fisk til en annen.

For eksempel henter også mange landdyr måltidene sine i vannet. Og endringene påvirker også mennesker:

– Mange steder i verden er fisk den primære næringskilden. De afrikanske landene sør for Sahara er utrolig avhengige av fiske. I for eksempel Mauretania, Senegal, Niger og Gambia kan et skifte i fiskebestanden få alvorlige konsekvenser for hele landets økonomi, ettersom fisk utgjør en stor del av eksporten, sier Payne.

Ansjos i Esbjerg

Det er ikke bare afrikanske land som vil merke en effekt av et skifte i fiskebestanden.

Selv om Danmark kan importere fisk fra andre land, vil tradisjonelle fiskeribyer som Esbjerg og Hanstholm måtte endre fangstteknikkene til nye fiskearter.

– Nasjonalt betyr det ikke så mye, men regionalt kan det være viktig, forteller Payne.

Forskere spår at vannet omkring Danmark vil bli så varmt at blant annet sverdfisk, ansjos og sardiner i løpet av relativt få år vil stortrives her. (Foto: S. Gardieff/Wikipedia)

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS