Rom for klimadebatt

Norske medier har den siste uken blitt konfrontert med mangelen på kritiske spørsmål til Al Gore, men også at de er for ensidige i klimadekningen generelt. forskning.no derimot får ros.

forskning.no får altså ros om dagen - for saklighet og objektivitet i klimaspørsmålet. Slik har det ikke alltid vært.

Tidligere har vi blitt beskyldt for å villede skolebarn og svartmale forskningen - vel og merke i bare klimaspørsmålet.

Best på klimaforskning

La oss først slå fast: forskning.no er best når det gjelder å dekke norsk klimaforskning! Og de aller fleste sakene våre videreformidler det rådende syn på klima: menneskeskapte klimaendringer er en alvorlig trussel mot kloden.

Så har vi også noen artikler som er kritiske. En liten del av stoffet vårt er intervjuer med forskere som stiller spørsmålstegn ved FNs klimapanel og det rådende konsensus. Disse forskerne betviler ikke menneskeskapte klimaendringer, men målbærer usikkerhet rundt grad og konsekvenser.

Siden debatten om pressens dekning av klimadebatten blusset opp, har jeg blitt spurt om å delta i radiodebatter. Jeg har svart at det gjør jeg gjerne, men har også spurt om de virkelig synes det er interessant med en redaktør som sier: ja, vi publiserer ulike meninger om et viktig samfunnsspørsmål, og ja, vi synes det er viktig at ulike syn får slippe til. Hittil har jeg ikke vært på radioen.

Aftenpostens nyhetsredaktør Ola Bernhus har derimot vært på radioen, og det var skremmende. Fra en nyhetsredaktør i en av landets største aviser får vi høre at klimadebatten er over - og da uttaler han seg både på vegne av Aftenposten og norsk presse. Han mener at klimadebatten er irrelevant, og at saken er bevist.

Riktignok uttrykker også han tvil på slutten: - Så får vi håpe at kursen er den riktige denne gangen, og det tror jeg det er, mente Bernhus.

Vi må handle riktig

Det er nettopp dette “tror” som er viktig for at klimadebatten bør og må fortsette. Nå skal det brukes enorme summer på redningstiltak, og millioner av mennesker må endre sin adferd. Da er det viktig at penger og innsats brukes riktig.

Forskerne er enige om at mye av klimaendringene er menneskeskapte, og at menneskene derfor må handle. Men innenfor denne paraplyenigheten er det store uenigheter. Og i det akademiske rom diskuteres det - i vitenskapelige tidsskrifter og på konferanser.

Det er denne debatten vi i forskning.no mener det er viktig kommer oss andre for øre. Vi mener at publikum tåler ulike meninger og mye kunnskap.

Forskningsbasert kunnskap

Det finnes en kompetent og saklig minoritet i klimaspørsmålet. De vil vi fortsatt intervjue og gi plass til på kronikksidene våre. Pressen snakker ofte om ytringsfrihet. Det innebærer å sørge for at alle kommer til orde. Samtidig er det viktig at det skjer på en måte som er balansert og at plassen de får gjenspeiler deres rolle og tyngde.

Ola Bernhus uttalte på radioen at journalistikken skal og bør bety noe. Jeg vil også gjerne endre og redde verden. forskning.no skal være en samfunnsaktør som gjør en forskjell. En viktig rolle er da å holde debatten i gang, fokuset oppe, være kritisk og informert, og sette spørsmålstegn ved etablerte sannheter. For oss i forskning.no er det særlig viktig å bringe forskningsbasert kunnskap inn i samfunnsdebatten.

Les også:

BT: Klima - den nye religionen
Journalisten: Må sørge for fri klimadebatt
NRK Kulturnytt: Media glorifiserer Gore
Aftenposten: Klima for konsensus

Powered by Labrador CMS