Klimaforsker renvasket på flere punkter

Michael Mann, forskeren bak den berømte hockeykøllekurven, frikjennes for fusk etter intern gransking. Samtidig kommer ledende klimasenter med tilsvar etter beskyldninger om juks.

Publisert
"Den såkalte hockeykøllekurven har blitt kraftig kritisert. (Illustrasjon: UNEP)"
"Den såkalte hockeykøllekurven har blitt kraftig kritisert. (Illustrasjon: UNEP)"

En intern gransking ved Pennsylvania State University (PSU) slår fast at professor Michael Mann ikke har hemmeligholdt eller forfalsket data, forsøkt å ødelegge data eller e-post, eller misbrukt informasjon.

Universitetet satte i gang granskingen etter at professor Manns navn dukket opp i mer enn 375 e-poster i den mye omtalte Climategate-saken, hvor store mengder e-poster og dokumenter fra University of East Anglias Climatic Research Unit (CRU) ble gjort tilgjengelig på internett i slutten av november 09.

Panelet tok for seg all denne kommunikasjonen og det av Manns arbeider som var nevnt og diskutert i den. 

PSU skal nå sette i gang en ny etterforskning for å finne ut av om Mann har brutt noen akademiske regler rundt håndtering av vitenskapelige data og kommunikasjon mellom forskere.

Michael Mann er foreløpig fornøyd med utfallet.

- Dette er den renvaskingen jeg forventet i og med at jeg er sikker på at jeg ikke har gjort noe galt, sier han til The Guardian.

Mikes triks

Det var særlig én av de hackede e-postene, skrevet av professor Phil Jones, som fikk til mange til å reagere.

Den var sendt til Michael Mann, Raymond Bradley og Malcolm Hughes, de tre forskerne bak hockeykøllekurven, og handler om at han løser et problem med en temperaturkurve ved å bruke ”Mike’s Nature trick”.

Jones referer til 1998-studien Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries, hvor hockeykølla dukket opp for første gang. Studien var publisert i det naturvitenskapelige tidsskriftet Nature med Michael Mann som hovedforfatter.

Kurven ble så brukt på forsiden av verdens meteorologiorganisasjons 1999-rapport for å illustrere den globale temperaturutviklingen de siste tusen år, og deretter i FNs klimapanels tredje rapport og Al Gores film og omreisende foredrag En ubehagelig sannhet.

- Det såkalte ”trikset” var ikke mer enn en statistisk metode brukt for å samkjøre to eller flere typer datasett på en rettmessig måte med en teknikk som er blitt vurdert av en rekke fagfeller, skriver PSUs etterforskningspanel i en uttalelse.

"Michael Manns forskning har blitt mye kritisert de siste årene, men nå føler han seg renvasket.(Foto: Pennsylvania State University)"
"Michael Manns forskning har blitt mye kritisert de siste årene, men nå føler han seg renvasket.(Foto: Pennsylvania State University)"

CRU med tilsvar

Etter at The Guardian tidligere denne uken skrev om at amatørklimaforskeren Doug Keenan beskyldte CRU-sjefen Phil Jones for løgn og juks, og hevdet at han og kollegaene ikke håndterte innsynsbegjæringer korrekt, har klimasenteret ved University of East Anglia sett seg nødt til å komme med et tilsvar.

I en pressemelding skriver CRU at beskyldningene er villedende, og kommer så med noen punkter de mener er viktige å få frem.

I uttalelsen legger de vekt på at Keenans innsynsbegjæring ble behandlet korrekt, og at han fikk tilsendt all data de hadde om plassering av målestasjoner i Kina, Australia, og vestlige deler av tidligere Sovjetunionen.

Keenan kritiserte også Jones og hans medforfatter Wang for å ha brukt mangelfulle data i en 1990-studie om global temperaturøkning og byers påvirkning på måledataene.

Denne studien er blant annet sitert i den siste rapporten til FNs klimapanel.

Oppdaterte data

I sitt tilsvar skriver CRU at dataene også har blitt brukt i en senere studie, som ble publisert i tidsskriftet Journal of Geophysical Research i 2008.

"Professor Phil Jones ble tidligere denne uken beskyldt for juks. Nå svarer arbeidsgiveren hans. (Foto: University of East Anglia)"
"Professor Phil Jones ble tidligere denne uken beskyldt for juks. Nå svarer arbeidsgiveren hans. (Foto: University of East Anglia)"

Dataene ble gjennomgått av professor Li fra den kinesiske meteorologiadministrasjonen året før, da han gjorde en studie av 728 ulike kinesiske temperaturserier. Denne foreligger bare på kinesisk.

I sin studie fra 2008 brukte Jones de oppdaterte kinesiske dataene som professor Li benyttet, sammenlignet dem med de fra 1990-studien og konkluderte med at resultatene ble nesten helt like. 

Helt til slutt skriver CRU at deres 1990-studie bare var én av mange studier i IPCCs 2007-rapport som så på den samme problemstillingen, og at de andre studiene også konkluderer med at påvirkningen fra byer er liten.

Les mer: 

‘Hockey stick’ graph creator Michael Mann cleared of academic misconduct, i The Guardian

Penn State panel partially clears professor in climate e-mail inquiry, i Los Angeles Times