Tørke og vannmangel bekymrer flest mennesker i verden. Bildet er fra Thailand.  (Foto: piyaset/NTB scanpix)
Tørke og vannmangel bekymrer flest mennesker i verden. Bildet er fra Thailand. (Foto: piyaset/NTB scanpix)

Global oppslutning om klimatiltak

Et flertall i verden ser svært alvorlig på klimautfordringen. Minst bekymret er kinesere og amerikanere.

 

Om få uker møtes ledere fra alle verdens land i Paris for å forsøke å bli enige om tiltak som begrenser den globale oppvarmingen. Ny studie viser nå at det er stor oppslutning om slike tiltak over nesten hele verden.

Klimautfordringen er svært alvorlig. Det mener et gjennomsnitt på 54 prosent av de spurte i 40 ulike land i verden. De som mener at klimautfordringen ikke er alvorlig, er nå i klart mindretall i verden.

Et gjennomsnitt på 78 prosent av innbyggerne i de samme 40 landene mener at deres eget land må bidra med reduksjoner i klimagassutslippene.

Selv om folk er minst bekymret i Kina og USA, er det også her nå et klart flertall som oppfordrer sitt eget land til å bidra med reduksjoner i klimagassutslippene. 

Folkelig press

– At så mange mennesker sier at deres eget land må bidra, er det aller mest gledelige med denne undersøkelsen, sier Steffen Kallbekken, forsker ved Cicero.

– Studier vi har gjort på politikkutforming i USA, Kina og Russland viser hvor viktig folkelig engasjement er for at noe skal skje på klimaområdet.

– Nettopp det manglende opinionspresset i disse landene har bidratt til at de har gjort lite. Større folkelig press bidrar til at politikerne blir mer ambisiøse.

Store forskjeller mellom land

Studien viser samtidig at det er store forskjeller i synet på klimautfordringen.

Kinesere og amerikanere – altså innbyggerne i de to landene som er ansvarlig for de største utslippene i verden – er altså minst bekymret.

Mest bekymret for global oppvarming er folk i Latin-Amerika, Afrika sør for Sahara og Europa.

Mest bekymret for at klimaendringene vil ramme meg personlig er folk bosatt i Latin-Amerika, Afrika og i asiatiske land som India, Vietnam og Filippinene.

Kartet viser i hvilke av de 40 undersøkte landene folk er minst og mest bekymret for at klimaendringer vil ramme dem personlig.  (Foto: Kart fra Pew Research Center)
Kartet viser i hvilke av de 40 undersøkte landene folk er minst og mest bekymret for at klimaendringer vil ramme dem personlig. (Foto: Kart fra Pew Research Center)

Folk må bidra selv

For alle som er bekymret over klimautviklingen, må det være positivt at et globalt flertall på 67 prosent sier at klimatiltak ikke bare er opptil politikerne, men at de selv må bidra gjennom hva de gjør til daglig.

Også i USA mener 66 prosent av de spurte at folk må bidra gjennom å endre livsstil.

Et globalt gjennomsnitt på 22 prosent mener at teknologi vil kunne løse klimaproblemene, uten at de selv eller samfunnet behøver å gjøre store endringer.

Studien er utført av det amerikanske forskningsinstituttet Pew Research Center. Drøye 45 000 mennesker i 40 land er blitt spurt. Deltagerne ble intervjuet i april og mai i år. Norge er ikke med i studien.

Tørke bekymrer mest

Når intervjuerne har spurt deltakerne i studien om hva de er mest bekymret for, så får de mange ulike svar. Men tørke topper lista i 31 av landene. Spesielt i Latin-Amerika og Afrika er mange bekymret for tørke og vannmangel.

Uvær og flom bekymrer flest i Asia og Europa. Høy varme bekymrer flest i Midtøsten og Afrika. Stigende havnivå er framfor alt en bekymring i USA og Europa.

Ungdom og kvinner mest bekymret

Et annet interessant resultat av denne undersøkelsen, er hvor store forskjellene er mellom ulike grupper i samfunnet i synet på global oppvarming. Spesielt i rike og demokratiske land som USA, Tyskland og Australia er det store forskjeller.

Ungdom, kvinner og personer med politisk ståsted til venstre for sentrum er vesentlig mer bekymret for klimaet enn eldre, menn og personer som støtter partier på høyresiden i politikken.

Referanse:

«Global Concern about Climate Change, Broad Support for Limiting Emissions», Pew Research Center, 5. november 2015. Last ned pdf-fil her.

Powered by Labrador CMS