CRU beskyldes for juks

Direktøren for klimasenteret ved University of East Anglia beskyldes for å ha basert en nøkkelstudie på feilaktige data, og for å ha skjult feilen, skriver The Guardian.

Publisert
University of East Anglia, Climatic Research Unit (CRU). (Foto: Wikimedia Commons)
University of East Anglia, Climatic Research Unit (CRU). (Foto: Wikimedia Commons)

Direktøren for klimasenteret ved University of East Anglia (CRU), professor Phil Jones, er igjen ute i hardt vær.

Den siste kontroversen handler om en studie som var publisert i det naturvitenskapelige tidsskriftet Nature i 1990. Studien kan du se her

I rapporten forsøker forskerne blant annet å forklare hvorfor varmeutvikling fra byer ikke bidrar til feil i målinger av global temperatur, men nå anklages de for juks.

Sentral i IPCC-rapporter

Professor Jones, hans kollega Wei-Chyung Wang fra University at Albany og fire andre forskere konkluderte med at effekten av voksende byer er minimal, og noen av de tydeligste bevisene for dette stammer fra en temperaturstudie fra Øst-Kina.

Jones’ studie ble etter hvert en sentral referanse i flere IPCC-rapporter, blant annet i et kapittel i 2007-rapporten hvor Jones var medforfatter, ifølge The Guardian. 

"Professor Phil Jones beskyldes nå for å ha visst om at informasjonen om de kinesiske målestasjonene var mangelfull. (Foto: University of East Anglia)"
"Professor Phil Jones beskyldes nå for å ha visst om at informasjonen om de kinesiske målestasjonene var mangelfull. (Foto: University of East Anglia)"

Men konklusjonen ble ikke like godt mottatt av alle, og Jones fikk mange forespørsler fra folk som ville ha opplysninger om hvor de 84 kinesiske målestasjonene befant seg.

Anklaget for svindel

Etter mye om og men la Jones til slutt frem det han hadde av informasjon om målestasjonene, men ble da anklaget for svindel av den britiske matematikeren og amatørklimaanalytikeren Doug Keenan.

Keenan la nemlig merke til at det forelå svært mangelfull informasjon om hele 49 av stasjonene.

40 av disse var del av et sett på 42 målestasjoner på landsbygda, men informasjonen til Jones viste ikke noe om hvor disse befant seg, og i tillegg så det ut som om minst 18 stasjoner har blitt flyttet i løpet av måleperioden.

- Det verste tilfellet var en stasjon som ble flyttet fem ganger over en avstand på 41 kilometer, sier Keenan til The Guardian.

Han reagerer også sterkt på at Jones skriver i studien at det var få eller ingen flytting av målestasjoner mens studien pågikk, og kaller denne påstanden løgn.

- Rotet bort data

I 2007 leverte Keenan en formell klage til Wangs arbeidsgiver, og universitetet satte i gang en intern etterforskning. Da resultatet kom i 2008 ble Wang frikjent på alle punkter, men det ble ikke publisert noe videre informasjon om de flyttede stasjonene.

Wangs forsvar var at en kollega hadde rotet bort informasjonen om de kinesiske målestasjonene under en flytting, men at kollegaen greide å huske hvor 41 av 49 stasjoner befant seg.

- Da vi startet på denne studien hadde vi all informasjonen om målestasjonene, men nå finner vi de ikke lenger. De fleste av stasjonene ble sannsynligvis bare flyttet noen meter, men de som ble flyttet mer en dette korrigerte vi for, sier Wang til The Guardian.

- Vanlig å korrigere for dette

Hans Martin Seip, klimaforsker ved CICERO og professor ved Kjemisk institutt ved UiO, mener problemstillingen knyttet til temperaturmålinger ved byer er et område som er mye studert og noe forskerne tar høyde for i studiene sine.

"Professor Seip mener problematikken rundt varme fra byer er noe forskerne tar høyde for, og at det ikke har innvirkning på globale temperaturoversikter.  (Foto: CICERO)"
"Professor Seip mener problematikken rundt varme fra byer er noe forskerne tar høyde for, og at det ikke har innvirkning på globale temperaturoversikter.  (Foto: CICERO)"

- Å måle i nærheten av byer gir en viss tilleggsusikkerhet, men ikke noe å snakke om, sier Seip til forskning.no.

Han forteller om en undersøkelse gjort i USA hvor de sammenlignet temperaturkurver fra 1200 stasjoner spredt utover by og land med kurvene fra de 70 stasjonene med minst effekt fra byutvikling.

Studien viser at de to temperaturkurvene ble nesten helt like, noe Seip mener viser at forskernes korrigeringer fungerer bra.

Studien kan du lese her. (PDF)

Sikker på global oppvarming

- Når det gjelder disse fine detaljene kan man likevel alltid diskutere om ting bør gjøres annerledes, men så langt er det mange gode argumenter for at forskernes korrigeringer fungerer som de skal.

Seip er selv ikke i tvil om at vi er inne i en periode med global oppvarming, og mener at den lille usikkerheten rundt målinger som foretas i nærheten av byer ikke er vesentlig.

- Man har også en betydelig oppvarming over hav, selv om det ikke er noen byer der, avslutter han.

Keenan er også enig i at feilene i studien ikke betyr at global oppvarming ikke finnes, og sier at hans hovedinteresse er å rette søkelyset mot forskningens integritet. 

- Jones visste at det var alvorlige problemer med den kinesiske forskningen, men fortsatte likevel å bruke den i arbeidet sitt. I tillegg lot han den bli sitert i IPCC-rapporten.

Jones har trukket seg fra sin lederstilling ved CRU mens etterforskningene rundt ClimateGate-skandalen pågår. 

Les mer: 

Strange case of moving weather posts and a scientis under siege, i The Guardian

Leaked climate change emails scientist ‘hid’ data flaws, i The Guardian

Leaked emails reveal that ‘climategate’ scientist ‘hid’ flaws in key global warming data, i Daily Mail